Historisk budsjett for Trøndelag

Regjeringen har lagt frem et nytt statsbudsjett for å skape mer og inkludere flere. I løpet av 2020 har Norge opplevd det kraftigste økonomiske tilbakeslaget i fredstid. De siste månedene har aktiviteten tatt seg opp igjen, men det vil ta mange år før økonomien er tilbake. Trøndelag blir en viktig brikke for å ta Norge ut av krisa.

Høyre og regjeringens mål er å ta Norge ut av koronakrisen.

Vi skal skape mer og inkludere flere. Vi skal gi trygghet til folk og bedrifter, og hjelpe de som trenger det. Vi skal sikre godt smittevern og god behandling i helsetjenesten. Og vi skal gå de langsiktige utfordringene i møte.

Trøndelag er avgjørende for å lykkes. I år følges mange av regjeringens langsiktige satsinger for regionen og for landet opp. 

 • Trøndelag befester seg som Norges fremste region innen forskning og innovasjon. 
  • Prosjekteringen av Ocean Space Center holder høyt tempo. 40 millioner kroner bevilges i 2021. Dette skaper nye jobber i marin og maritim næring.
  • NTNU campus i Trondheim skal samles rundt Gløshaugen. Det gjør at Norges største universitet får utvikle seg videre - og befeste sin posisjon som et viktig universitet internasjonalt.
 • Bygge sterke bo og arbeidsmarkedsregioner. 
  • 600 millioner kroner drysser over Trønderbanen. Det gir mulighet for halvtimesavganger, økt kapasitet og økt komfort. I tillegg kommer nye tog med bedre kapasitet og komfort.
  • Byvekstavtalen i Trondheimsregionen gir mer penger til kollektiv, sykkel og gange. 
 • E6 kommer på plass.
  • Nye Veier AS står for bygging av E6 fra Ulsberg i sør til Åsen i nord. Veien bygges raskere, billigere og mer helhetlig enn før.
 • Vi skal ikke bare ha noe å leve av, vi skal ha noe å leve for. Derfor kommer et kulturløft.
  • Det gis tilskudd til Norsk Revyfaglig Senter, Trøndelag Teater, Trondheim Symfoniorkester, Turneteater i Trøndelag, Opera Trøndelag, MIST, Rosendahl Teater, Stiklestad Nasjonale kultursenter og Jødisk Museum. Videre vil dansefeltet styrkes, blant annet Dans-IT.
 • Vi skal forsvare folket og landet vårt. 
  • Opprustingen og oppbyggingen av kampflybasen på Ørlandet fortsetter. Regjeringen planlegger å bruke om lag 1 milliard kroner til forsvarssektorens eiendom-, bygg- og anleggsprosjekter i Trøndelag i 2021.
  • Regjeringen foreslår en historisk økning av politibudsjettet med nesten en halv milliard for å gjøre de 400 stillingene som ble opprettet i vår permanente. Dette er en varig økning, som skal overføres til de geografiske driftsenhetene i politidistriktene og vil derfor komme politiet i Trøndelag til gode.  
 • Arbeidet med å flytte makt og myndighet ut av Oslo fortsetter.
  • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Landbruksdirektoratet med 6 millioner kroner. Satsingen skal bidra til styrking av direktoratets enhet i Steinkjer. Regjeringen vil med dette styrke det faglige arbeidet med arealbruken i landbruket knyttet til klima og miljø, og den landbruksfaglige siden av den todelte målsettingen i rovviltpolitikken.

Budsjettet legger til rette for å få folk tilbake i jobb. Vi skal bidra til at bedriftene kommer i gang igjen over hele landet og at flest mulig kommer i arbeid.

Med statsbudsjettet for 2021 forsterker regjeringen det langsiktige arbeidet for å styrke bærekraften og konkurransekraften i norsk økonomi. Den jobben startet Høyre i regjering allerede i 2013. For å trygge jobbene og fremme omstilling har over syv år investert i kunnskap, forskning, infrastruktur og vekstfremmende skattelettelser. Det gir oss et godt utgangspunkt for å møte krisen.

Sammen skal vi ta Norge trygt ut av krisen og fremover.