Instruks for bruk av ZOOM

Her følger instruks for bruk av zoom, samt noen tips og triks.