Nominasjonskomiteens innstilling i nordre stortingsvalgkrets

Nominasjonskomiteen har fått i oppdrag å utarbeide en innstilling til Høyres listeforslag i Nord-Trøndelag stortingsvalgkrets. Komiteen har bestått av Joar Grøtting (leder), Oddleiv Aksnes, Marit Dille, Anne Mille Elden Røttereng, Arve Okkenhaug og Oda Solberg.

I henhold til partiets regelverk skal innstillingen foreligge senest 14 dager før nominasjonsmøtet. Komiteen setter stor pris på tilliten vi ble vist gjennom oppdraget og vil gjerne takke alle de engasjerte og dyktige menneskene som stilte seg til disposisjon for partiet gjennom en lang og grundig prosess.

Her er nominasjonskomiteens flertallsinnstilling:

 

Navn

Kommune

1

Elin Rodum Agdestein

Steinkjer

2

Pål Sæther Eiden

Nærøysund

3

Frode Revhaug

Frosta

4

Ole H. Sandvik

Stjørdal

5

Anna Konstanse Almli

Namsos

6

Geir Jostein Ørsjødal

Inderøy

7

Linn Beate Skogholt

Frosta

8

Knut Snorre Sandnes

Verdal

9

Anne Kathrine Solberg

Levanger

10

Amund Lein

Namsos

11

Ivar Haarstad

Levanger

Et mindretall bestående av to komitemedlemmer, stemte for Pål Sæther Eiden på første plass og Elin Rodum Agdestein på andre plass. Resten av listen er enstemmig.