Nominasjonskomiteens innstilling i søndre stortingsvalgkrets

Nominasjonskomiteen har fått i oppdrag å utarbeide en innstilling til Høyres listeforslag i Sør- Trøndelag stortingsvalgkrets. Komiteen har bestått av Christian Ingebrigtsen (leder), Therese Eidsaune, Frank Norvik, Merethe Baustad Ranum, Henrik Kierulf, Gerd Wold og Jørgen Berg. I henhold til partiets regelverk skal innstillingen foreligge senest 14 dager før nominasjonsmøtet.

Komiteen setter stor pris på tilliten vi ble vist gjennom oppdraget og vil gjerne takke alle de engasjerte og dyktige menneskene som stilte seg til disposisjon for partiet gjennom en lang og grundig prosess.

Her er nominasjonskomiteens innstilling:

 

Navn

Kommune

1

Linda Hofstad Helleland

Trondheim

2

Mari Holm Lønseth

Trondheim

3

Guro Angell Gimse

Melhus

4

Jan Grønningen

Orkland

5

Dag Willmann

Hitra

6

Niklaus Haugrønning

Trondheim

7

August Dybvad Grøntvedt

Trondheim

8

Ingvill Dalseg

Oppdal

9

Christianne Bauck-Larssen

Trondheim

10

Kjetil Reinskou

Røros

11

Ismacil Muyhadin

Trondheim

12

Rolf Jarle Brøske

Trondheim

13

Kristin Strømskag

Frøya

14

Karl Erik Haug

Trondheim

15

Ingrid Skjøtskift

Trondheim

16

Ove Vollan

Indre Fosen