Vår visjon

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Våre hovedsaker

Helse og omsorg

Høyre vil bygge nytt sykehjem på Frøya

Oppvekst og utdanning

Høyre vil styrke ledelseskompetanse og faglig kompetanse i skolen.

Offentlig forvaltning

Vi i Høyre tror at dagens Frøya Kommune i fremtiden vil være en del av en større kommune, og vil fortsette det positive arbeidet med kommunereformen.

Næringsliv

Høyre vil gjøre kommunen til en av de beste næringskommunene i landet.

Se vår politikk

Frøya kommune

Trøndelag

Kontakt

Espen Håvard Hauan
Leder
Telefon: 99209278

Christian Ingebrigtsen
Fylkessekretær
Telefon: 47462547

Våre folk