Vår visjon

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Våre hovedsaker

Skape trygge arbeidsplasser

Hitra Høyre vil fremme videre marin næringsutvikling gjennom samarbeid opp mot Blått Kompetansesenter på Frøya, miljøet ved Hitra Kysthavn/Hitra Industripark samt andre relevante miljøer.

Kultur og frivillighet

Hitra Høyre vil gjenopprette ”Grendautviklingsfondet” som stimuleringstiltak overfor frivillig arbeid, kulturell kreativitet og dugnadsånd.

Kunnskap i skolen

Hitra Høyre vil ha økt fokus på tid til ledelse og interne utviklingsprosesser ved den enkelte skole.

Kvalitet og valgfrihet i omsorgen

Hitra Høyre vil arbeide for at det forbyggende og helsefremmende arbeidet skal foregå innenfor all offentlig virksomhet.

Se vår politikk

Hitra kommune

Trøndelag

Kontakt

Dag Willmann
Leder
Telefon: 90962224

Christian Ingebrigtsen
Fylkessekretær
Telefon: 47462547

Våre folk