Politikk

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Våre hovedsaker

Skape trygge arbeidsplasser

Hitra Høyre vil fremme videre marin næringsutvikling gjennom samarbeid opp mot Blått Kompetansesenter på Frøya, miljøet ved Hitra Kysthavn/Hitra Industripark samt andre relevante miljøer.

Kultur og frivillighet

Hitra Høyre vil gjenopprette ”Grendautviklingsfondet” som stimuleringstiltak overfor frivillig arbeid, kulturell kreativitet og dugnadsånd.

Kunnskap i skolen

Hitra Høyre vil ha økt fokus på tid til ledelse og interne utviklingsprosesser ved den enkelte skole.

Kvalitet og valgfrihet i omsorgen

Hitra Høyre vil arbeide for at det forbyggende og helsefremmende arbeidet skal foregå innenfor all offentlig virksomhet.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Last ned vårt program her