Politikk

Høyres politikk i Inderøy skal være helhetlig, ansvarlig og langsiktig, og den skal være bygget på tillit til det enkelte mennesket.

Våre hovedsaker

Gode oppvekstvilkår

Kvalitet i både skole og barnehage. Med fokus på individuell tilpasning og mestring, og lærere som har gode muligheter for videreutdanning.

God kvalitet i helse og omsorg

Skape det gode liv i et folkehelseperspektiv; Noe å leve AV, noe å leve I og noe å leve FOR.

Gode lokalsamfunn

Høyre vil være aktiv i arbeidet med stedsutvikling i alle grendene.

Et sterkt og mangfolding næringsliv

Høyre vil sørge for at det er tilstrekkelig med næringsarealer tilgjengelig i kommunen.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram