Kontakt

Adresse

v/ Trond Vegard Hovdal, Flatheimvegen 16
7549 TANEM

Om Klæbu Høyre

Klæbu Høyre ledes av Trond Vegard Hovdal

Klæbu Høyre tror på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar. Et trygt og livskraftig lokalsamfunn utvikles best gjennom å gi innbyggerne handlingsrom og muligheter. Klæbu skal være en JA-kommune der du møtes med velvilje og en positiv holdning.