Kontakt

Adresse

v/ Trond Vegard Hovdal, Flatheimvegen 16
7549 TANEM

Våre folk

Se våre politikere

Om Klæbu Høyre

Klæbu Høyre ledes av Trond Vegard Hovdal

Klæbu Høyre tror på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar. Et trygt og livskraftig lokalsamfunn utvikles best gjennom å gi innbyggerne handlingsrom og muligheter. Klæbu skal være en JA-kommune der du møtes med velvilje og en positiv holdning.