Politikk

Høyre vil fortsatt jobbe for å skape trivsel og trygghet i lokalsamfunnet. Sammen kan vi ta vare på det som er bra, og videreutvikle det som kan bli bedre.

Våre hovedsaker

Mangfold i barnehagen

Øke kvaliteten i barnehagene ved å styrke de ansattes kompetanse, og ved å sikre best mulig fagkompetanse for nyansatte.

Kunnskap i skolen

Videreføre opprustning og rehabilitering av skolebygg i kommunen.

Næring og samferdsel

Klæbu Høyre vil arbeide for at næringslivet skal få forutsigbare og gode rammevilkår. Vi vil gjøre det lettere å være grunder og småbedriftsleder.

Eiendomsskatt på bolig

Klæbu Høyre er prinsipielt i mot eiendomsskatt på bolig, men gikk med på innføringen for å kunne utføre nødvendige intesteringer i Klæbu. Eiendomsskatten er øremerket disse investeringene. Og vårt mål er at skatten skal reduseres og på sikt fjernes igjen.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Last ned vårt program her