Politikk

Høyre vil fortsatt jobbe for å skape trivsel og trygghet i lokalsamfunnet. Sammen kan vi ta vare på det som er bra, og videreutvikle det som kan bli bedre.

Våre hovedsaker

Mangfold i barnehagen

Øke kvaliteten i barnehagene ved å styrke de ansattes kompetanse, og ved å sikre best mulig fagkompetanse for nyansatte.

Kunnskap i skolen

Videreføre opprustning og rehabilitering av skolebygg i kommunen.

Næring og samferdsel

Klæbu Høyre vil arbeide for at næringslivet skal få forutsigbare og gode rammevilkår. Vi vil gjøre det lettere å være grunder og småbedriftsleder.

Eiendomsskatt på bolig

Klæbu Høyre er prinsipielt i mot eiendomsskatt på bolig, men gikk med på innføringen for å kunne utføre nødvendige intesteringer i Klæbu. Eiendomsskatten er øremerket disse investeringene. Og vårt mål er at skatten skal reduseres og på sikt fjernes igjen.