Kontakt

Høyre tror vi finner de beste løsningene når beslutninger treffes så nær den det gjelder som mulig. Samfunnet må bygges nedenfra. Vi støtter derfor en kommunereform som gir sterke kommuner og mer makt til lokale myndigheter. 

Som en del av denne prosessen vil det være naturlig for fylkeskommunen å overlate enkelte oppgaver til kommuner som har en tilstrekkelig størrelse til å håndtere oppgavene. Fylkeskommunen skal være en ressurs og samarbeidspartner for kommunene og bare unntaksvis si nei til løsninger som kommunene ønsker. Høyre støtter et samlet Trøndelag som også kan omfatte områder nord og sør for trøndelagsfylkene. 

Et styrket Stor-Trøndelag kan bidra til å flytte makt fra sentrale myndigheter til regionen og skape vekst og utvikling i landsdelen. Et sammenslått Stor-Trøndelag må tiltrekke seg de beste fagfolkene, og organisere seg slik at fylkets innbyggere får et best mulig tjenestetilbud.

Adresse

Fjordgt. 7
7010 TRONDHEIM

Telefon

97156711

Ansatte

Trøndelag Høyre

Trøndelag Høyre ledes av Renate Trøan Bjørshol

Høyre tror vi finner de beste løsningene når beslutninger treffes så nær den det gjelder som mulig. Samfunnet må bygges nedenfra. Vi støtter derfor en kommunereform som gir sterke kommuner og mer makt til lokale myndigheter. 

Som en del av denne prosessen vil det være naturlig for fylkeskommunen å overlate enkelte oppgaver til kommuner som har en tilstrekkelig størrelse til å håndtere oppgavene. Fylkeskommunen skal være en ressurs og samarbeidspartner for kommunene og bare unntaksvis si nei til løsninger som kommunene ønsker. Høyre støtter et samlet Trøndelag som også kan omfatte områder nord og sør for trøndelagsfylkene. 

Et styrket Stor-Trøndelag kan bidra til å flytte makt fra sentrale myndigheter til regionen og skape vekst og utvikling i landsdelen. Et sammenslått Stor-Trøndelag må tiltrekke seg de beste fagfolkene, og organisere seg slik at fylkets innbyggere får et best mulig tjenestetilbud.