Politikk

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Våre hovedsaker

Skole

Næringslivet i kommunen er helt avhengig av et godt lokalt skole- og utdanningstilbud. Grunnskolene må fremstå som moderne og attraktive utviklingsarenaer for kommunens barnefamilier, og samtidig virke tiltrekkende på potensielle innflyttere.

Næringsliv

Et lønnsomt, bærekraftig og variert næringsliv er etter Høyres mening en forutsetning for en god utvikling av kommunen.

Forebyggende helsearbeid

Folkehelse skapes først og fremst utenfor helsesektoren. Leksvik Høyre vil sette folkehelse på dagsorden med en klar målsetting og plan for arbeidet.

Kommunesammenslåing med Rissa

Leksvik Høyre mener at en sammenslåing med Rissa vil gi en mer robust kommune. Intensjonsavtalen omfatter blant annet; felles videregående skole, legevakt, styrket hurtigbåtsamband og fortsatt sentrale administrative funksjoner både i Rissa og Leksvik.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Last ned vårt program her