Aktuelt

Laksedøden i Homla

Laksedøden i Homla er både trist og tragisk, da det i flere år har blitt utført en meget godt og kunnskapsbasert jobb fra Malvik kommune sin side, for å bygge bestandene av laks opp igjen i Homla. ...

Renteøkning - utsiktene og risikobildet for kommunen

Oppgangen i norsk økonomi fortsetter. Det blir gradvis mindre ledige ressurser i økonomien, og kapasitetutnyttingen synes nå nær et normalt nivå, er begrunnelsen Norges Bank legger til grunn for at renten nå har økt for første gang siden 2011. ...

Registrering av psykisk utviklingshemmede i Malvik kommune

I den siste tiden har det vært flere mediesaker hvor registreringen av psykisk utviklingshemmede har vært tema, og hvordan slik registrering påvirker hvor mye kommunene får i overføringer fra staten. På bakgrunn av dette ønsket vår gruppeleder og ordførerkandidat full åpenhet rundt dette i vår kommune. ...

Viktig å tenke mangfold

100 år etter at vi kvinner fikk allmenn stemmerett ved kommunevalg, er vi fortsatt mindre aktive enn menn i lokalpolitikken. Dette ønsker både Malvik Høyre og jeg som ordførerkandidat i Malvik Høyre, å gjøre noe med....

Eva ble enstemmig valgt

Malvik Høyre avholdte tirsdag 16. oktober nominasjonsmøte for valg av ordførerkandidat i "Kjerraten" på Bruket Kulturhus i Hommelvik, og Eva Lundemo ble enstemmig valgt til Malvik Høyres ordførerkandidat for kommunevalget i 2019. ...

Med anerkjennelse og respekt

Etter forslag fra oss i Malvik Høyre, har Malvik kommune endelig fått en egen kommunal veteranplan. Vi mener en slik plan skal bidra til å synliggjøre kommunens ansvar for veteranene, og er nok en viktig anerkjennelse i seg selv.  ...

Retten til et trygt og godt skolemiljø

I disse dager er skoleferien over, og elevene er tilbake på skolen. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø, men dessverre blir barn mobbet, hver eneste dag, også her i Malvik. Vi vet det er forferdelig vondt for det enkelte barnet, og vi mener at ingen barn skal oppleve mobbing. ...

Bli med på laget, du også!

Høyres viktigste ressurs, er menneskene som bidrar med sin innsats. Derfor er vi helt avhengig av enkeltpersoner som vil være med på dugnaden og bidra til at Høyre får gjennomført nye ideer og bedre løsninger. ...

Siste møte før ferien for denne gjengen!

Den 18. juni var det tid for det siste kommunestyremøte før ferien her i Malvik, og denne gjengen representerte Malvik Høyre. Møtet startet klokken 10:00 og var ferdig rett etter klokken 23:00. Det var mange viktige saker som sto på agendaen, og her kan du lese om noen....

Mobbing - nok er nok!

Barn blir dessverre mobbet, hver eneste dag, også her i Malvik. Vi vet det er forferdelig vondt for det enkelte barnet, og vi mener at ingen barn skal oppleve mobbing....

Hvem blir med videre?

Det knytter seg alltid spenning til nominasjoner foran valg. Og vi kan nå gi svar på hvilke av våre sittende representanter som har stilt seg til disposisjon for nominasjonskomitéen for perioden 2019 - 2023....

Skateparken i Hommelvik

Skateparken i Hommelvik har blitt en yndet område for både store og små og brukes hyppig året rundt, så lenge det ikke er is og snø på rampene. ...

Sveberg fotballbane

Malvik Kommune har blitt en stor fotballkommune. Begge klubber, både Hommelvik og Malvik, har blitt godt kjent i Trøndelag krets. ...

Det magiske måltidet

Fylkesmannen i Trøndelag vil innføre skolemåltid ved barne- og ungdomsskolene her i Trøndelag, og setter nå i gang et pilotprosjekt. På bakgrunn av dette, har vår gruppeleder, Eva Lundemo sendt inn følgende interpellasjon....

Aldershjem, kapell og tursti

Stiftelsen Karen og Adolf Øiens Aldershjem har som sitt primære formål å realisere oppføringen av et aldershjem og kapell på eiendommen Midtsandan Gård. ...

Ytre Malvik Samfunnshus

Malvik Høyre var selvfølgelig representert, da det lørdag 21. april var markering og offisiell åpning av Ytre Malvik Samfunnshus.  ...

Vi må berge Foldsjøen

I forbindelse med at Meraker Brug har fått løyve til å legge ned Foldsjøen, ønsker vår gruppeleder Eva Lundemo at et samlet kommunestyre blir med på å overta vassdragsanlegget, hvis eier ikke frafaller nedlegging....

Vi må være åpne for endringer

For oss i Malvik Høyre er det viktig at Malvik kommune skal være en god kommune å bo og jobbe i. Vi ønsker å tilrettelegge for at folk både vil flytte hit og bli boende i vår fantastiske kommune. ...

Innbyggerne i Malvik har bidratt lenge, - vi har betalt nok!

Mandag 27. februar behandlet kommunestyret her i Malvik en uttalelse til byutredningen for Trondheimsområdet. Byutredningen for Trondheimsregionen er ment å gi et faglig grunnlag for hvilke tiltak som kan bidra til at man oppnår nullvekstmålet for personbiltransport. ...

Hall på Vikhammer

Vi i Malvik Høyre mener basisferdigheter er svært grunnleggende for alle typer idretter, og også andre typer aktiviteter. ...

Sommeråpne barnehager

Malvik Høyre har programfestet at vi vil jobbe for å legge til rette for tilpassede åpningstider i enkelte barnehager, og at at Malvik kommune skal være en profesjonell og aktiv barnehageeier.  ...

Vi støtter private barnehager

Vigdis M.P. Marthinsen fra Høyre, er klar og tydelig på at kommunen kan spare store beløp ved at en privat aktør får bygge og drifte den nye barnehagen på Vikhammer. ...

Idrettshall og Multisportsarena  i Hommelvik

Malvik Høyre mener det er viktig å prioritere ny idrettshall i Hommelvik, og ønsker å prioritere byggingen av dette. Nettopp derfor foreslo vi, sammen med Malvik FrP og å starte prosjektering alt i 2018 og med byggestart i 2019....

Både Malvik FrP og Malvik Høyre ønsker å endre den politiske kursen i kommunen vår

I kommunestyret, mandag den 18. desember 2017 la Malvik FrP og Malvik Høyre frem sitt felles forslag til budsjett for 2018 og økonomiplan for 2018-2021. Målsettingen med dette forslaget er å vise en økonomisk politikk som gjør oss i stand til å yte forsvarlige lovpålagte tjenester til innbyggerne i kommunen i fremtiden. I flere år har Malvik kommune gjennomført nedskjæringer og...

Saksvik Øvre - Saken har gått for langt

Det politiske flertallet, med Arbeiderpartiet i spissen, har i utvalg for areal og samfunnsplanlegging dessverre opprettholde kravet om demontering, merking og lagring av de gamle tømmerkassene på Saksvik Øvre. ...

Budsjett for 2018 - Malvik kommune

På vegne av Høyre og FrP foreslo vår gruppeleder, Eva Lundemo at rådmann skulle utforme en handlings- og økonomiplan med budsjett for 2018 med en halvering av eiendomsskatten, og med en total utfasing av eiendomsskatten i løpet av økonomiplan 2018 – 2021.  ...

Tidlig innsats er nøkkelen

Barn starter på skolen med stor iver og lærelyst, og det er derfor viktig å skape en skole som tar vare på denne lærelysten og ser den enkeltes behov og muligheter.  ...

Ønsker vi pasientenes beste – eller ?

Brit R Aune, Kommunestyremedlem og medlem i Utvalg for helse og velferd for Malvik Høyre reagerte på at politisk ledelse stilte seg i fremste rekke for å forklare viktigheten av at arbeidsplassene ved Betania bevares. ...

Det går så det suser i Trøndelag!

Fakta er at det går så det suser i Norge, også her i Trøndelag Derfor er det litt merkelig at det ifølge Ap og Sp ikke er måte på hvor vondt og vanskelig det visstnok er å leve i Distrikts-Norge. ...

Malvik har fått nesten 2,7 millioner ekstra fra regjeringen

Vigdis M. P. Marthinsen er Malvik Høyre sin representant i det politiske utvalget for oppvekst og kultur her i kommunen. Vigdis har mange ganger etterspurt søknader til midler for økt bemanning til skolehelsetjenesten. Hun er tydelig på at dette gjør en forskjell for de unge i kommunen, og at det lønte seg å komme med gjenntatte oppfordringer om å søke midler....

Gode innspill på temaet - minoritetsvelgere og demokrati

Denne uken har vi hatt besøk av Sør-Trøndelag Høyre sin tredje kandidat til stortingsvalget, Guro Angell Gimse. Hun og Malvik Høyre ønsket alle innbyggerne med minoritetsbakgrunn hjertelig velkommen til en uforpliktende samtale med tema minoritetsvelgere og demokrati.   ...

Nesten en halv million til Malvik

Momskompensasjonsordningen skal kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester etter enkelte fradrag. Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet. ...

Bli med på laget, du også!

Høyres viktigste ressurs, er menneskene som bidrar med sin innsats. Derfor er vi helt avhengig av enkeltpersoner som vil være med på dugnaden og bidra til at Høyre får gjennomført nye ideer og bedre løsninger.   ...

En JA-kommune!

For oss i Malvik Høyre står den private eiendoms- og disposisjonsretten meget sterkt. Sterkt står også prioriteringer med trafikksikkerhet og tryggheten for alle kommunens innbyggere. ...

Sommeråpne barnehager

Malvik Høyre har programfestet at vi vil jobbe for å legge til rette for tilpassede åpningstider i enkelte barnehager og at at Malvik kommune skal være en profesjonell og aktiv barnehageeier.  ...

Foldsjøen - en perle

Mandag 29. mai 2017 behandlet kommunestyret høringsuttalelsen fra Malvik kommune i forbindelse med søknad om tillatelse til bygging av Verksfossen minikraftverk og nedlegging av dam Foldsjøen.  ...

Helsesøstertjenesten i Malvik

For oss i Malvik Høyre er det viktig å følge opp regjeringens økte satsning på bedre lavterskel- og forebyggende tilbud til barn og unge, som skolehelsetjeneste og helsestasjon. ...

Mostadmarkskiltet

For Malvik Høyre er det viktig at hele Malviks befolkning, de kommuneansatte, frivilligheten og næringslivet skal oppleve at Malvik kommune er en JA— kommune. Vi jobber for at Malvik kommune skal være en god kommune både bo og jobbe i, og vi ønsker å tilrettelegge for at folk vil flytte og bli boende i vår fantastiske kommune. ...

Ønsket samboergaranti i Malvik kommune

Malvik Høyre har programfestet at gode og trygge helsetjenester er en av kommunens viktigste oppgaver. Vi i Malvik Høyre ønsker å tilby tjenester med høy kvalitet og omtanke for brukeren. Malvik Høyre vil alltid jobbe for at Malvik kommune skal sette mennesket i fokus, ikke systemet. ...

8. mai - Veterandagen

I dag, 8. mai hedres alle veteraner for deres innsats, fra andre verdenskrig og fram til dagens internasjonale operasjoner.  ...

Ny rammeplan for barnehagene

Vi i Malvik Høyre er enige med Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen når har sier, at alle barn fortjener å få et godt barnehagetilbud uansett hvor de bor. Det er derfor flott at kunnskapministeren nå har presenterte den nye rammeplanen for fremtidens barnehager. Denne rammeplanen kan også ansees som «grunnloven» for hvordan barn skal oppleve og lære i kommunens barnehager. ...

Brit R. Aune

For oss i Malvik Høyre, er det viktig at både innbyggerne, næringslivet og de ansatte vet hvem vi er. Ved å presentere våre folkevalgte og tillitsvalgte, tror vi terskelen for å ta kontakt kan bli enda mindre. Denne gangen er det Brit vi ønsker å presentere. Brit er opptatt av kommunens helsetjenester og er vår representant i utvalg for Helse og velferd og politisk representant i Eldrerådet. ...

Bussrute 537 Malvik - går på ugunstig tidspunkt

Malvik Høyre har programfestet at vi skal være en pådriver for et bedre kollektivtilbud i hele kommunen. Vi har ved å programfeste dette, lovet våre velgere å være en pådriver overfor fylke når det gjelder samferdsel, kommunikasjon, pendling og parkering. Vi mener en god kollektivtrafikk er viktig for innbyggere i kommunen og en god kommunikasjon er nødvendig for å opprettholde og utvikle velferd...

Reduksjon i antall lærere, er ingen bagatell

Rådmannen signaliserte alt 16. januar at den økonomiske situasjonen innenfor helse- og velferdsområdet nok en gang var krevende og at dette tilsa en budsjettmessig utfordring på om lag 10 millioner kroner. ...

Habilitet og eierstyring

For oss i Malvik Høyre er det viktig at ting ikke bare gjøres korrekt, men at det også både er - og fremstår både korrekt og transparent. ...

Hommelvik 2030

Næringsforeningen i Trondheimsregionen med Kaare Hagerup i spissen, arrangerte den 9. mars temamøte «Velkommen til Hommelvik 2030». Her møttes både utbyggere, politikere, finansfolk, næringsdrivende og beboere til et møte om Hommelvik sentrums framtid. ...

Høyre slår alarm om trafikkfarlig veistrekning

Søndag, 26. februar skrev en engasjert innbygger på sosiale medier at han følte behov for å lufte det han mente rundt trafikksikkerhet, eller rettere sagt, mangelen på trafikksikkerhet på "gammelriksveien" eller fylkesveg 950, da mellom Hommelvik og Hommelvikhøgda. Da det er Sør-Trøndelag fylkeskommune som har ansvar for denne vegen, tok Malvik Høyre kontakt med to av fylkespolitikerne til Høyre...

Leder, Erling M. Foss

For oss i Malvik Høyre, er det viktig at både innbyggerne, næringslivet og de ansatte vet hvem vi er. Ved å presentere våre folkevalgte og tillitsvalgte, tror vi terskelen for å ta kontakt kan bli enda mindre.  Erling M. Foss har i mange år vært partileder i Malvik Høyre. Han er født i 1955, og bor på Vikhammeråsen sammen med kone og to barn....

Anders Frost Nordhaug

For oss i Malvik Høyre, er det viktig at både innbyggerne, næringslivet og de ansatte vet hvem vi er. Ved å presentere våre folkevalgte og tillitsvalgte, tror vi terskelen for å ta kontakt kan bli enda mindre. Først ute er Anders, han er mest opptatt av trafikksikkerhet og er vår representant i utvalg for Areal og samfunnsplanlegging. ...

Retten til heldøgns pleie og omsorg

Brit R. Aune, en av Malvik Høyre sine representanter i det politiske utvalget for Helse og velferd, har sendt ordføreren en interpellasjon. Hun spør hvor Malvik kommune står i saken, og om ordføreren vil om nødvendig bidra til at kommunen har den lovpålagte forskrift på plass innen 1. juli 2017....

Veivalg for en politisk kurs

I Malvik kommune er det for perioden 2017 – 2020 vedtatt en rekk veivalg, og dette er veivalg som setter den politiske kursen i kommunen. Vi i Malvik Høyre jobber hele tiden for å endre den politiske kursen i kommunen. Nettopp derfor stilte vår gruppeleder Eva Lundemo, en rekke forslag til vedtak i kommunestyremøtet den 30. januar....

Mobbing i grunnskolen

Under kommunestyremøtet 30. januar var Forvaltningsrevisjonsrapport - Avdekking og oppfølging av mobbing i grunnskolen til behandling. Malvik Høyre syntes dette er en grundig rapport, som dessverre avdekker svakheter knyttet til saksbehandling. ...

Ridebane ved Fossan i Malvik?

Fylkesmannen har klaget på vedtaket om å godkjenne en privat ridebane på et småbruk ved Fossan og Malvik Høyre syntes det er synd at fylkesmannen er så rigid. ...

Et kvantesprang nærmere dobbeltspor Trondheim – Stjørdal

Som en del av budsjettenigheten mellom Høyre, FrP, Krf og Venstre, ble forslag om å vurdere hvordan elektrifisering av strekningen Trondheim – Stjørdal kan gjennomføres sammen med etablering av et nytt dobbeltspor på strekningen. Dette i forbindelse med Nasjonal Transportplan (NTP), som legges frem for Stortinget til våren. ...

Kommunen kunne spart 27 millioner

Før behandling i kommunestyret hadde Høyres medlem i utvalg for oppvekst og kultur, Vigdis M.P. Marthinsen hentet inn tall som viste at kommunen kunne spart 27 millioner kroner over 30 år, ved å la private bygge ny barnehage på Vikhammer. ...

Alternativt budsjett for 2017 - Malvik kommune

Malvik Høyre vil få kommunens økonomi tilbake under kontroll. Vi mener derfor at kommunens økonomi må gjennomgås i forhold til å identifisere kostnadsdrivere og ansvarliggjøre alle med økonomiansvar i forhold til eget budsjett.  Malvik Høyre har alltid vært garantisten for at eiendomsskatt ikke skulle innføres i kommunen. Det er vi fortsatt. Malvik Høyre vil drive en ansvarlig økonomisk politikk,...

Heltid – deltid Malvik kommune

Posisjonen, representert av ordføreren og gruppelederen for SV går høyt ut på banen med å ta et krafttak for å få flere ansatte i Helse og velferd i heltidsstillinger – Javel, det sa de også i forrige periode, uten at det har hatt noen effekt. ...

Jernbanen må i tunnel

På bakgrunn av at Jernbaneverket nå har kommet med pris på de ulike trasévalgene for jernbanen gjennom kommunen, har vi i dag oppfordret Statsministeren, politikerne i transportkomiteen, stortingsrepresentanter og fylkespolitikerne fra vårt eget parti, til å sette seg ekstra godt inn i saken. ...

Bli med på laget!

Høyres viktigste ressurs, er menneskene som bidrar med sin innsats. Derfor er vi helt avhengig av enkeltpersoner som vil være med på dugnaden og bidra til at Høyre får gjennomført nye ideer og bedre løsninger. ...

Hva skjer med Mostadmark?

Kampen for å bevare Mostadmark Barnehage vant dessverre ikke frem, da det politiske flertallet i kommunen ikke mente dette kunne prioriteres.  Kan virke som også vedtaket om å fremme tiltak og arbeide med en tiltaksplan for videre utvikling av lokalsamfunnet, heller ikke er blitt prioritert. Gruppeleder i Malvik Høyre, Eva Lundemo har tatt tak i saken og har sendt følgende forespørsel til...

Brit R. Aune svarer ordføreren

Brit R. Aune, kommunestyrerepresentant for Høyre reagerer på ordførerens mediaoppslag etter sist kommunestyremøte. Hun har derfor følgende innlegg på trykk i Malvikbladet den 5. oktober 2016. ...

Malvik Høyre lytter til innbyggerne

Malvik Høyre har reagert på at engasjerte innbyggere blir avvist på grunn av formaliteter. Dette innbyggerinitiativet burde blitt realitetsbehandlet av kommunestyret. Så har det vært vår jobb som folkevalgte å finne kunnskap og fakta for å kunne ta de riktige beslutningene på vegne av innbyggerne.  Gruppeleder i Malvik Høyre tok dette opp med Thorhild Aarbergsbotten og Frank Jenssen, som begge...

Fullt gjennomslag for Malvik Høyre!

På Sør-Trøndelag Høyres årsmøte fikk Malvik Høyre fullt gjennomslag for sin sak om dobbeltspor i ny trasé på strekningen Trondheim - Stjørdal. Forslagstiller Halvard Dahle og Malvik Høyre er svært fornøyd med at fylkesforeningen støttet forslaget. ...

Morten Olafsen reagerer på brutte valgløfter

I en artikkel i dagens Malvikblad går Malvik Høyres representant i kommunestyret hardt ut mot uttalelser fra varaordfører Ole Herman Sveian (Sp) i onsdagens Malvikblad om at kommunens alvorlige økonomiske situasjon kom overraskende på det sittende flertallet i kommunestyret. ...

Ny interpellasjon om mobbesaken

Da Malvik Arbeiderparti, Malvik Senterparti og Malvik SV som kjent har snudd i den mye omtalte ankesaken, er forutsetningene for interpellasjon vår gruppeleder Eva Lundemo sendte inn den 3. jauar 2016, endret. Malvik Høyre har derfor sendt inn en ny interpellasjon, hvor vi setter mobbing på dagsorden. ...

Anken i mobbesaken trekkes

Politisk ledelse sendte søndag kveld ut en pressemelding hvor det ble kjent at flertallet i formannskapet har hatt en ny gjennomgang av den pågående ankesaken, og kommet frem til at kommunen ikke vil anke....

Interpellasjon om anken i mobbesaken

Gruppeleder i Malvik Høyre, Eva Lundemo,  har sendt inn en interpellasjon til ordfører Ingrid Aune i forbindelse med formannskapets vedtak om å anke dommen fra tingretten. ...

VALGET 2003 og VALGET 2015 SAMMENLIGNINGER - LIKHETER???

Kommunevalget i Malvik Kommune (MK) er nært forestående og mange er spent på hva resultatet blir. Samtidig tenker vi tilbake og lurer på om det er noe som skiller dette valget fra de vi har bak oss. Hva har egentlig skjedd de siste årene – vi har lett for å glemme - er det noen likheter? ...