Høyre slår alarm om trafikkfarlig veistrekning

Søndag, 26. februar skrev en engasjert innbygger på sosiale medier at han følte behov for å lufte det han mente rundt trafikksikkerhet, eller rettere sagt, mangelen på trafikksikkerhet på "gammelriksveien" eller fylkesveg 950, da mellom Hommelvik og Hommelvikhøgda.

Da det er Sør-Trøndelag fylkeskommune som har ansvar for denne vegen, tok Malvik Høyre kontakt med to av fylkespolitikerne til Høyre, Guro Angell Gimse og Henrik Kierulf.

Høyres fylkespolitikere tar trafikksikkerhet på alvor, og var ikke tunge å be. Onsdag 2. mars, tre dager etter innlegget ble postet, kom både Guro og Henrik hit til Malvik for å se på dette med egne øyne. Sammen med vår gruppeleder, Eva Lundemo møtte de den engasjerte innbyggeren og så på utfordringene.

Alt i mai 2014 skrev Malvik kommunen at trafikksikkerheten på strekningen Muruvik – Hommelvik har en uakseptabel kryssing av Malvikvegen på Hommelvikhøgda og at kryss med veg fra Øvre Solbakken er uoversiktlig. Da både for myke trafikanter på tur nedover gang- og sykkelvegen, og trafikanter fra Øvre Solbakken på tur ned og inn på fylkesvegen. 

Hommelvikhøgda ble begrunnet med at fartsgrensen er 60 km/t, i tillegg er fartsnivå i krysningspunktet høyere. I lia opp fra Muruvik er fartsgrensen 80 km/t, og går ned til 60 km/t like før toppen, noe som er med på økt fart over toppen, hvor det er to gangfelt. Gangfeltene oppleves som uoversiktlig for en fotgjenger, og det føles utrygt på grunn av det høye fartsnivået. 

I april 2015 var Malvik Høyre på samme sted, da i møte med daværende FAU leder ved Hommelvik skole. Dessverre har utfordringene ikke blitt gjort noe med, og forholdene er pr. mars 2017, uendret.

Alt i mai 2014 skrev Malvik kommune, ved FDV Kommunalteknikk at det burde henstille til Statens vegvesen at det blir etablert en planfri kryssing på Hommelvikhøgda. En undergang vil gi en god løsning med slak helning til kulvert-undergang fra gang og sykkelvegen inn imot kryssingen.  

Vi i Malvik Høyre har hele tiden ment det må finnes både enklere og forholdsvis rimeligere løsninger for å få denne strekningen mer trafikksikker. Det er Sør-Trøndelag fylkeskommune som har ansvar for Malvikvegen og den aktuelle strekningen og det er derfor meget positivt at Henrik Kierulf nå vil ta opp saken i fylkesutvalget.

Det at både  Guro Angell Gimse og Henrik Kierulf er enige med oss i Malvik Høyre, og mener det bør bli ordentlig belysning langs veien, slik at det blir mer oversiktlig. At de mener det skal være mulig å bygge opphøyde gangfelt med varsellys på fotgjengerskiltet og ikke minst, at begge mener det er mulig å realisere noen enkle tiltak for å gjøre denne strekningen trafikksikker, syntes vi i Malvik Høyre er meget positivt.

Både Bladet og Malviknytt.no hadde sak på dette.