Vår visjon

I Meldal har vi gode og trygge lokalsamfunn. Vi vil legge til rette for å sikre og bygge videre på de tilbudene og godene vi har i dag. Vi ønsker også en robust og forsvarlig drift av kommunen.

Våre hovedsaker

Helse og omsorg

Nå har skole og barnehager hatt fokus i mang år, så Meldal Høyre mener det nå må være de eldre sin tur til å komme øverst på prioriteringslisten i kommunebudsjettene.

Eiendomsskatt på bolig og fritidseiendom

Meldal Høyre mener eiendomsskatt er et verktøy man må vente i det lengste med å ta i bruk.

Næringsliv, økonomi og miljø

Meldal Kommune er og vil forbli en landbrukskommune. I tillegg må det også arbeides for å beholde og videreutvikle det næringslivet vi allerede har i kommunen.

Samferdsel og infrastruktur

Meldal Kommune preges av et veinett som sårt trenger oppgradering og vedlikehold. Dette gjelder både kommunale veier og fylkesveier.

Se vår politikk

Orkland kommune

Trøndelag

KontaktChristian Ingebrigtsen
Fylkessekretær
Telefon: +4747462547

Våre folk