Kontakt

Adresse

V/stein Elshaug, Margretehaugen 4
7336 MELDAL

Våre folk

Se våre politikere

Om Meldal H

Meldal H ledes av

Meldal Høyre ønsker kommunereformen velkommen og mener at Meldal Kommune må innta en offensiv holdning i forhold til å slå seg sammen med andre kommuner. Meldal Kommune kan hente ut synergier ved å slå seg sammen med Orkdal og evt. andre kommuner som grenser til Orkdal. Det er allerede et omfattende interkommunalt samarbeide med Orkdal. Etter Meldal Høyres syn vil lokaldemokratiet styrkes ved at man slår kommunene sammen og på den måten får tilbake innflytelse på tjenesteområdene.