Politikk

Meldal Høyre vil fortsette å finne konstruktive og fremtidsrettede politiske løsninger på de utfordringer som kommer. Vi vil jobbe for at Meldal skal fremstå som en attraktiv kommune der vi vil bo, trives og leve! Vi ønsker å forenkle, fornye og forbedre.

Våre hovedsaker

Helse og omsorg

Nå har skole og barnehager hatt fokus i mang år, så Meldal Høyre mener det nå må være de eldre sin tur til å komme øverst på prioriteringslisten i kommunebudsjettene.

Eiendomsskatt på bolig og fritidseiendom

Meldal Høyre mener eiendomsskatt er et verktøy man må vente i det lengste med å ta i bruk.

Næringsliv, økonomi og miljø

Meldal Kommune er og vil forbli en landbrukskommune. I tillegg må det også arbeides for å beholde og videreutvikle det næringslivet vi allerede har i kommunen.

Samferdsel og infrastruktur

Meldal Kommune preges av et veinett som sårt trenger oppgradering og vedlikehold. Dette gjelder både kommunale veier og fylkesveier.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram