Søk
Avtale om mulig sammenlutning av Melhus og Skaun signeres av ordførerne i de to kommunene.
Fra høyre ordfører i Melhus, Gunnar Krogstad (Ap), ordfører i Skaun, Jon P. Husby (Sp), og varaordfører i Melhus, Stine Estenstad (H), under signeringen av avtalen om mulig sammenslutning av Melhus og Skaun. Gjennom styrkede fagmiljø med en sammenslutning kan kommunen levere bedre tjenester.

Er et ekteskap mellom Melhus og Skaun løsningen?

Når kommunene nå tenker på å slå seg sammen, er det for å kunne møte framtidens utfordringer. Gjennom å gå sammen kan vi styrke fagmiljøene og levere enda bedre tjenester.
Melhus og Skaun er begge kommuner som stort sett har levert ok tjenester til sine innbygger og økonomien har vært stødig. Vel og merke var Skaun en kort periode på Robeklisten, men denne utvikling er for lengst snudd, og i dag er Skaun en av  kommunene i Norge med størst befolkningsvekst. (7776 innbyggere pr. 31.03.16). Det er vanskelig å argumentere for kommunesammenslåing i to kommuner som har hatt en stødig kurs. Vi har det bra som vi har det, hvorfor endre på det?


Når kommunene nå tenker på å slå seg sammen, er det for å kunne møte framtidens utfordringer. Det handler også om hvordan vi posisjoner oss i forhold til de andre kommunene i regionen som også er i liknende prosesser. Vi må sørge for å være så attraktive som mulige for både næringsliv og innbyggere. 

Små fagmiljø i dag

Melhus er en mellomstor kommune i landssammenheng, men likevel har vi utfordringer med å gi innbyggerne de tjenestene de har krav på i framtiden. Vi har innen flere områder små fagmiljø. Å være jurist i vår kommune er en ensom øvelse. Barnevernstjenesten kunne med fordel ha vært flere og vi har også en byggesaksavdeling som sliter. Vi vet at eldreomsorgen blir en formidabel utfordring i årene som kommer. Kan en samling av Skaun og Melhus bøte på disse utfordringene? Jeg tror ikke en sammenslåing alene vill være løsningen, men det vil være til hjelp.


En sammenslåing vil etter en tilpassningsperiode reduserer vår administrasjon kraftig. Det politiske nivået blir også barbert. Skaun og Melhus har henholdsvis 23 og 37 kommunestyrerepresentanter og selvsagt hver sin kostbare ordfører. Demokrati koster, sier noen, men hvor går grensen for hvor mange ordførere og politikere vi bør være for å ivareta innbyggerne våre? Og hvor lenge har vi råd til å flotte oss med det antallet vi har i dag? Norge er et søkk rikt land, men mørke skyer i horisonten forteller oss at også vi må vende å snu på hver krone i årene framover. 

Alle blir representert også i nytt kommunestyre

Jeg er svært klar over at reformen gjør det vanskeligere for meg personlig å oppnå politiske verv i framtiden. Det blir vanskeligere å satse på en karriere som politiker. Dette er mange ordførere også smertelige klare over og de utfordres: Er de villige til å gi slipp på ordfører-taburettene? 


Så til de ulike grendenes behov for representasjon i et kommunestyre. Noen er bekymret for at deres grend ikke vil få representanter i en større kommune. Med 37 folkevalgte i den nye kommunen, slik intensjonsavtalen skisserer, er sannsynligheten stor for at alle kommer med. I dag har vi i både Melhus og Skaun en god balanse mellom de ulike grendene som fint kan videreføres i et annet forholdstall. Alle partier er opptatt av å få inn representanter fra ulike deler av kommunen på sine lister, og det fokuset vil ikke skrotes. Spørsmålet man må stille seg er om 37 representanter er nok til å representere kommunen, og jeg mener svaret er ja.

Folket skal snart gå til stemmeurnene og mitt klare råd er: Stem ja til ekteskapet mellom Sakun og Melhus. Sammen utgjør vi et kraftsentrum sør for Trondheim!

Guro Angell Gimse
Formannskapsmedlem i Melhus kommune (Høyre)

Innlegget stod opprinnelig på trykk i Trønderbladet tirsdag 24. mai 2016

Følg Melhus Høyre på FacebookTwitter og Instagram