Søk
Sammen skaper Melhus og Skaun en enda bedre kommune. Stem ja i folkeavstemningen 13. juni!
Sammen skaper vi en enda bedre kommune. Stem JA i folkeavstemningen 13. juni!

Folkeavstemningen avholdes 13. juni

Sammen skaper Melhus og Skaun en enda bedre kommune. Derfor sier Høyre ja til at våre to kommuner går sammen til én. Sammen skaper vi en sterkere velferdskommune for framtida.

Den 13. juni avholder Melhus kommune folkeavstemning. Da avgjør du om Melhus og Skaun skal gå sammen til én kommune. Høyre sier ja til dette, slik at våre to kommuner sammen kan skape en sterkere velferdskommune for framtida. Vi må ruste oss for tida som kommer. Våre to kommuner står sterkere sammen. Melhus Høyre anbefaler derfor å stemme ja i folkeavstemningen. Sett ditt kryss ved svaralternativet «Kommunene Melhus og Skaun bør slå seg sammen».

Fordeler om kommunene går sammen til én

  • Sterkere fagmiljø gir bedre tjenester

  • Bedre og mer effektiv planlegging

  • Danne et sterkt tyngdepunkt sør for Trondheim

  • En enda mer attraktiv kommune

  • Bedre kunne løse flere og mer kompliserte oppgaver

  • Sterkere lokaldemokrati med flere oppgaver

  • Skape et godt grunnlag for lokalt selvstyre i årene som kommer

Alternativet til kommunereformen kan bli mer sentralisering og større forskjeller mellom kommuner. I Stortinget er det derfor et bredt flertall som mener vi trenger en kommunereform, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H).

- Melhus klarer seg bra i dag. Vi må imidlertid se inn i framtiden og på kommunene rundt oss. Da kan vi sammen med Skaun danne en sterkere velferdskommune som kan sikre deg som innbygger gode tjenester i årene som kommer. Vi må ruste oss for framtida, sier Marius Krogstad Aune, styremedlem i Melhus Høyre.

Les også: Går i forhandlinger med Skaun

I årene som kommer blir det økonomiske handlingsrommet mindre, folks forventninger større og det blir færre yrkesaktive for hver pensjonist. Vi står overfor endringer og må ruste oss for dem. Kommunereform er å ta vare på den norske tradisjonen med sterke velferdskommuner og et stort lokalt selvstyre. Derfor bør Melhus og Skaun gå sammen til én kommune. Stem ja til det i folkeavstemningen 13. juni!

Mer informasjon

Du kan laste ned avtalen om mulig sammenslutning mellom Melhus og Skaun her. Les gjerne også rapporten om muligheter og konsekvenser ved endret kommunestruktur, som du kan laste ned her.