Søk
Et bilde av Buvika (t.v) og Melhus sentrum (t.h.)

Lav deltakelse i folkeavstemninga

Folkeavstemninga om Melhus og Skaun skal gå sammen til én kommune er nå over. Under 1 av 4 innbyggerne i Melhus avga sin stemme om sammenslåing med Skaun.
- Dette viser at folkeavstemningen ikke gir et godt nok resultat som er tilstrekkelig representativt til å kunne brukes. Avgjørelsen er dermed overlatt til oss folkevalgte, sier varaordfører Stine Estenstad (H).

Høyre har hele veien vært for prosessen med kommunereform i Melhus, og ser positivt på en mulig sammenslutning mellom Melhus og Skaun kommuner. Hvorfor vi sier ja til dette kan du lese mer om her. Sammen kan Melhus og Skaun skape en enda bedre kommune. Vi står sterkere sammen.


Les også: Ti grunner til å si ja til Melhus+Skaun

Under 25 prosent stemte

I folkeavstemninga var det kun en av fire innbyggerne med stemmerett, som valgte å benytte seg av denne. Melhus kommune skriver på sine nettsider at det i kommunen var 12 701 stemmeberettigede personer, inkludert 16- og 17-åringer. Av disse stemte kun 3051 personer. Valgdeltakelsen i kommunen var dermed på lave 24,02 prosent.

Av de som stemte stemte 67,9 % for at Melhus kommune bør bestå som i dag, 30 % stemte for at kommunene Melhus og Skaun bør slå seg sammen og 2,2 % stemte blankt. Likevel omfatter disse tallene kun under én fjerdedel av innbyggerne med stemmerett.

Skaun

I Skaun var valgdeltakelse noe høyere, med 40,17 %. Det viser tallene fra Skaun kommune. Tallene viser videre at av disse stemte 45,63 % for Skaun som i dag, mens godt over halvparten stemte for sammenslutning med en eller flere andre kommuner. Av disse stemte 26,76 % på Orkdalsalternativet, mens 27,19 % stemte på å gå sammen med Melhus. Til sammen stemte 54 prosent på å gå sammen i en ny kommune.

Veien videre

Det blir nå opp til kommunestyret i Melhus å gjøre endelig vedtak i møtet 21. juni 2016. Høyre har fortsatt håp om en sammenslutning med Skaun kommune, og jobber for at de to kommunene kan danne en sterk velferdskommune for framtida.

Følg Melhus Høyre på Facebook, Instagram og Twitter