Søk
Ti grunner til å stemme ja til Melhus+Skaun
I denne artikkelen finner du ti gode grunner til å stemme ja til Melhus+Skaun. Husk å bruke stemmeretten din i folkeavstemningen.

Ti grunner til å si ja til Melhus+Skaun

Det er mange gode grunner til å si ja til at Melhus og Skaun går sammen til én kommune. Her er ti av dem.
Sammen skaper Melhus og Skaun en enda bedre kommune. Derfor sier Høyre ja til at våre to kommuner går sammen til én. Sammen skaper vi en sterkere velferdskommune for framtida.

  • Sterkere fagmiljø gir bedre tjenester
  • Bedre og mer effektiv planlegging
  • Danne et sterkt tyngdepunkt sør for Trondheim
  • En enda mer attraktiv kommune
  • Bedre kunne løse flere og mer kompliserte oppgaver
  • Sterkere lokaldemokrati med flere oppgaver
  • Skape et godt grunnlag for lokalt selvstyre i årene som kommer
  • Næringslivet sier ja
  • Ruste oss for framtida
  • Stå sterkere sammen i fellesskap
Den 13. juni avholder Melhus kommune folkeavstemning. Da avgjør du om Melhus og Skaun skal gå sammen til én kommune. Høyre sier ja til dette, slik at våre to kommuner sammen kan skape en sterkere velferdskommune for framtida. Vi må ruste oss for tida som kommer. Våre to kommuner står sterkere sammen. Melhus Høyre anbefaler derfor å stemme ja i folkeavstemningen. Sett ditt kryss ved alternativet «Kommunene Melhus og Skaun bør slå seg sammen».

- Alternativet til kommunereformen kan bli mer sentralisering og større forskjeller mellom kommuner. I Stortinget er det derfor et bredt flertall som mener vi trenger en kommunereform, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H).

- Vi må se inn i framtiden og på kommunene rundt oss. Selv om Melhus klarer seg bra i dag, kan vi sammen med Skaun danne en sterkere velferdskommune. Dette vil sikre deg som innbygger gode tjenester i årene som kommer. Vi må ruste oss for framtida, sier Marius Krogstad Aune, styremedlem i Melhus Høyre.

I årene som kommer blir det økonomiske handlingsrommet mindre, folks forventninger større og det blir færre yrkesaktive for hver pensjonist. Vi står overfor endringer og må ruste oss for dem. Kommunereform er å ta vare på den norske tradisjonen med sterke velferdskommuner og et stort lokalt selvstyre. Derfor bør Melhus og Skaun gå sammen til én kommune. Stem ja til Melhus+Skaun i folkeavstemningen 13. juni!