Søk
Portrettfoto av leder i Melhus Høyre, Marius Krogstad Aune, som står ute foran en husvegg og smiler til kamera.
De siste årene har kommunene fått stadig flere og mer kompliserte oppgaver. Sammen løser vi disse på en bedre måte. Vi står sterkere sammen, skriver Marius Krogstad Aune i dette innlegget.

Vi står sterkere sammen

I folkeavstemningen 13. juni håper jeg du stemmer ja til at Melhus og Skaun går sammen til én kommune. Sammen skaper vi en enda bedre kommune.
Nå må vi se framover og mot tiden som kommer – med de muligheter og utfordringer den vil gi. Selv om kommunene våre klarer seg bra i dag, vil Melhus og Skaun sammen danne en sterkere velferdskommune. For å ruste oss for framtida, slik at innbyggerne sikres gode tjenester også i årene som kommer. I årene som kommer blir folks forventninger større og det blir færre yrkesaktive for hver pensjonist, som gir mindre økonomisk handlefrihet. Vi står overfor endringer og må ruste oss for dem. Det gjør vi best sammen!

På flere områder, som barnevern og juss, har våre kommuner i dag små og sårbare fagmiljøer. Sammen skaper vi sterkere fagmiljø som vil gi enda bedre tjenester, både innen skole, barnevern, helse og omsorg med mer. I en felles kommune sikrer vi også bedre og mer effektiv planlegging. Det er en av grunnene til at næringslivet i våre kommuner sier klart ja til at kommunene går sammen til én. Sammen danner vi et sterkt tyngdepunkt sør for Trondheim, og vi skaper en enda mer attraktiv kommune. Kommunene våre er like og har mange av de samme mulighetene og utfordringene. Disse møter vi best sammen.

De siste årene har kommunene fått stadig flere og mer kompliserte oppgaver. Sammen løser vi disse på en bedre måte. Går vi sammen legger vi også grunnlaget for et sterkere lokaldemokrati med flere oppgaver, og skaper dermed et godt grunnlag for lokalt selvstyre i årene som kommer.

Bruk stemmeretten din i folkeavstemningen 13. juni – og stem for at Melhus og Skaun går sammen til en kommune! Vi står sterkere sammen.

Marius Krogstad Aune
Melhus Høyre

(Innlegget ble opprinnelig publisert i Trønderbladet 31. mai 2016)