Søk

Prøvenominasjon

Det er et år igjen til stortingsvalget og nå er det tid for å velge representantene som skal representere Sør-Trøndelag på Stortinget.
Melhus Høyre skal nå lage sitt eget forslag til ny stortingsliste, som deretter sendes som et innspill til komiteen som skal komme med det endelige forslaget til nominasjonsmøtet til Sør-Trøndelag Høyre. Alle betalende medlemmer i foreningen har her muligheten til å stemme på listen og fremme forslag. Kontingent kan betales på møtet. Møtet blir på Melhus rådhus mandag 19. september kl. 18.

I sommer har alle medlemmer hatt mulighet til å sende inn forslag til nominasjonskomiteen, og denne listen tar vi utgangspunkt i når styret nå kommer med et forslag til prøvenominasjonsmøtet. Både den alfabetiske listen med kandidater og styrets forslag til stortingsliste er sendt ut på e-post til alle medlemmer.