Kontakt

Adresse

v/ Trond Marius Slungård, Midtbygda
7530 MERÅKER

Våre folk

Se våre politikere

Om Meråker Høyre

Meråker Høyre ledes av Trond Marius Slungård

Meråker Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen fremtid basert på respekt for andre og for fellesskapet. Samfunnet består av mennesker med ulik kulturell bakgrunn. Høyre mener at mangfold og forskjellighet er en kilde til utveksling av ideer, fornyelse og kreativitet.