Politikk

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Våre hovedsaker

En fremtidsrettet kommune

Nærøy Høyre går inn for en storkommune med Ytre-Namdal og Bindal, som sikrer et godt desentralisert tjenestetilbud og demokratisk kontroll over kommunens oppgaver. God og trygg økonomisk styring legger grunnlaget for handlingsrom til å gi gode tjenester i fremtiden.

Skole og oppvekst

Nærøy Høyre vil i tiden fremover legge vekt på å styrke kvaliteten i barnehagen. Barnehagen skal tilby veiledning til foreldre og familier. Nærøy Høyre vil arbeide for at skolen skal formidle kunnskap og verdier, styrke ferdigheter og gi muligheten til å dyrke egne evner og talent.

Helse og omsorg

Nærøy Høyres mål er at alle skal få gode omsorgstjenester når de trenger det, uansett alder og livssituasjon. Valgfrihet er særlig viktig for eldre og pleietrengende som er avhengige av omsorgstjenester i sin hverdag.

Næring og vekst

Nærøy skal være en ja-kommune som stiller seg positive til nye initiativer og tiltak som kan føre til utvikling i kommunen. Vi ønsker en kommune som raskt og effektivt behandler innbyggernes henvendelser og søknader, samt bistår innbyggerne med henvendelser opp mot sentrale myndigheter.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Last ned vårt program her