Kontakt

Adresse

v/ Ingvill Dalseg
7340 OPPDAL

Våre folk

Se våre politikere

Om Oppdal Høyre

Oppdal Høyre ledes av Ingvill Dalseg

Høyre vil at Oppdal skal vokse inn i fremtiden og være et fantastisk sted med mange muligheter for våre barn som vokser opp og for alle andre med hjerte i Oppdal. Hvordan kan vi bidra til det? Vi må slutte å skylde på regjeringen for vår egen dårlige økonomi, færre innbyggere gir mindre statlige overføringer og skatteinntekter. Dette er det bare vi som kan gjøre noe med. For å få flere innbyggere og økt inntekt i Oppdal, må vi satse på og legge til rette for næringslivet, slik at folk kan flytte hit og få et arbeid. Prioriteringen fremover må bli å utvikle arbeidsmarkedet. Høyre forenkler og gir større råderett til kommunene, det vil vi benytte oss av. Det er vi som bor her som best vet hvor skoen trykker. Og alle politiske beslutninger må fattes i åpenhet og ved samarbeid.