Politikk

Høyre vil at Oppdal skal vokse inn i fremtiden og være et fantastisk sted med mange muligheter for våre barn som vokser opp og for alle andre med hjerte i Oppdal.

Våre hovedsaker

Skole

Oppdal Høyre ønsker å være seg bevisst ansvaret vi har som skoleeier. Barn og unge er fremtiden vår, en god utdannelse, trygghet og forutsigbarhet igjennom god skolegang, er viktig.

Barnehage

Barnehagen er en viktig institusjon for barnas sosiale utvikling og læring. Barnehagen er en viktig arena for integrering både for barn og foreldre, og det er derfor viktig å videreutvikle denne rollen. Uten private barnehager ville vi ikke hatt full barnehagedekning.

Landbruk

Oppdal er en landbrukskommune, vi er størst på sau og pelsdyrhold. Oppdal Høyre har arbeidet aktivt for å kunne bevare og bistå disse næringene, det vil vi fortsette med. Høyre vil bidra til at det føres en rovdyrpolitikk som ikke skaper hindre for landbruksvirksomhet i kommunen vår.

Næringsliv

Det skjer mye bra i Oppdal i dag, reiselivsnæringen går foran og viser hvordan samarbeid gir suksess. Høyre vil støtte opp om slike initiativ, nøkkelen ligger i å legge til rette, støtte og drive frem de næringslivsaktørene og de mulighetene som ligger i Oppdal i dag.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram