Vår visjon

Frihet til å velge står sentralt for oss i Høyre. Vi ønsker å redusere de offentlige skatter og avgifter slik at innbyggerne i større grad kan ta selvstendige valg.

Våre hovedsaker

Omsorg

Vi ønsker å etablere en «jobbsentral» for å oppnå en større grad av aktivisering av eldre, arbeidsledige, uføre og sosialhjelpsmottakere.

Næringsliv

Orkdal Kommune skal føre en aktiv næringspolitikk hvor tilgang på tomteareal skal være et konkurransefortrinn.

Skole og barnehage

I skolen må vi unngå å behandle barna som voksne, og voksne som barn.

Sentrumsutvikling

Vi ønsker å utvikle et lunt og intimt sentrum på Orkanger. En gågate og en park er naturlige elementer i et trivelig sentrum slik vi ser det.

Se vår politikk

Orkland kommune

Trøndelag

KontaktChristian Ingebrigtsen
Fylkessekretær
Telefon: 47462547

Våre folk