Kontakt

Adresse

v/ Joar Syrstadeng, Hynnestien 4
7300 ORKANGER

Våre folk

Se våre politikere

Om Orkdal H

Orkdal H ledes av

Frihet til å velge står sentralt for oss i Høyre. Vi ønsker å redusere de offentlige skatter og avgifter slik at innbyggerne i større grad kan ta selvstendige valg. Et godt, sterkt og levende lokalsamfunn bygges nedenfra av mennesker som er glade i lokalsamfunnet sitt, ikke gjennom statlig overstyring og detaljregulering. Høyres politikk bygger på tillit til det enkelte menneske.