Politikk

Et godt, sterkt og levende lokalsamfunn bygges nedenfra av mennesker som er glade i lokalsamfunnet sitt, ikke gjennom statlig overstyring og detaljregulering. Høyres politikk bygger på tillit til det enkelte menneske.

Våre hovedsaker

Omsorg

Vi ønsker å etablere en «jobbsentral» for å oppnå en større grad av aktivisering av eldre, arbeidsledige, uføre og sosialhjelpsmottakere.

Næringsliv

Orkdal Kommune skal føre en aktiv næringspolitikk hvor tilgang på tomteareal skal være et konkurransefortrinn.

Skole og barnehage

I skolen må vi unngå å behandle barna som voksne, og voksne som barn.

Sentrumsutvikling

Vi ønsker å utvikle et lunt og intimt sentrum på Orkanger. En gågate og en park er naturlige elementer i et trivelig sentrum slik vi ser det.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram