Kontakt

Adresse

v/ Lars Gravbrøt
7760 SNÅSA

Våre folk

Se våre politikere

Om Snåsa Høyre

Snåsa Høyre ledes av Lars Olav Gravbrøt

Snåsa Høyre ønsker et godt og vekstkraftig lokalsamfunn. Målet er å skape en attraktiv og velfungerende kommune med arbeid til alle, god kommunal infrastruktur, et velutviklet helsevesen, en god skole og et yrende kulturliv. Disse oppgavene krever en målrettet kommunalpolitikk og et godt samarbeid mellom kommune, næringsliv og frivillige organisasjoner. Det er nødvendig at det blir ført en aktiv kommunalpolitikk som konsentrerer kommunens virksomhet om kjerneområdene, som sikrer effektiv utnyttelse av kommunens ressurser og som stimulerer til vekst i næringslivet.