Vår visjon

Verdal er hele tiden i endring med nye mennesker og nye arbeidsplasser. Mangfoldet vi ser i Verdal krever hele tiden politisk nytenkning og nye ideer og bedre løsninger på de utfordringene samfunnet står overfor.

Våre hovedsaker

Kunnskap i skolen

For Verdal Høyre er elevenes og lærernes faglige og sosiale miljø et viktig hensyn i skolepolitikken.

Tidlig innsats i barnehagen

En god oppvekst danner grunnlaget for et godt liv. Det viktigste vi kan gjøre er å sørge for at de som ønsker det får barnehageplass, og at innholdet i barnehagen holder et høyt faglig nivå.

Trygge arbeidsplasser

Verdal skal være en kommune hvor bedrifter føler seg hjemme og et sted hvor næringslivets medarbeidere har lyst til å bosette seg og leve i. Høyre vil føre en næringspolitikk som fører til vekst, nye arbeidsplasser, nytenkning og nyskapning.

Byutvikling, bolyst og miljø

For å sikre bolyst i Verdal må vi legge til rette for boligbygging. Gjennom langsiktig tenking skal kommunen legge til rette for at folk skal kunne bosette seg der de vil.

Se vår politikk

Verdal

Trøndelag

Kontakt

Tor Ove Nesset
Leder
Telefon: 99275830

Stephen Ørmen Johnsen
Fylkessekretær
Telefon: 92669958

Aktuelt

Våre folk