Kontakt

Adresse

V/ Elin Eldegaard Sæternes, Ramstadlandet
7900 RØRVIK

Våre folk

Se våre politikere

Om Vikna Høyre

Vikna Høyre ledes av Pål Sæther Eiden

Høyre i Vikna vil at vår kommune skal være Nord-Trøndelags mest suksessfulle kommune. Det krever politikere som setter fokus på kommunens viktigste oppgaver. Høyres lokale politikk bygger på stolthet over egen kommune og de muligheter vi har for trivsel og vekst hos oss. For å få til dette ønsker vi en politikk som baserer seg på Høyres ideologi – tilpasset de utfordringer Vikna kommune står ovenfor. Vikna Høyre går inn for en storkommune i Ytre Namdal. Vi mener denne løsningen sikrer et godt desentralisert tjenestetilbud og demokratisk kontroll over kommunens oppgaver. God og trygg økonomisk styring legger grunnlaget for handlingsrom til å gi gode tjenester i fremtiden.