Politikk

Høyre i Vikna vil at vår kommune skal være Nord-Trøndelags mest suksessfulle kommune. Det krever politikere som setter fokus på kommunens viktigste oppgaver. Høyres lokale politikk bygger på stolthet over egen kommune og de muligheter vi har for trivsel og vekst hos oss. For å få til dette ønsker vi en politikk som baserer seg på Høyres ideologi – tilpasset de utfordringer Vikna kommune står ovenfor.

Våre hovedsaker

Kunnskap i skolen

Barna må gis gode oppvekstvilkår og utviklingsmuligheter. Hjemmet må være barna sitt trygge forankringssted, samtidig som det må gis mulighet til kontakt, lek og utfordringer sammen med andre.

Kvalitet i omsorgen

Det offentlige skal ha ansvar for å sikre nødvendige omsorgstjenester til alle, men kan ikke erstatte den omtanken som gis av familie, venner og frivillige. Eldre og pleietrengende skal få bo hjemme så lenge som de ønsker dette.

Veier

De kommunale veiene har for dårlig standard. Høyre ønsker å fremme en konkret plan for vedlikehold og oppgradering av de kommunale veiene. Vi ønsker å prioritere veier som benyttes som skoleveier først.

Næringsliv

Lokalpolitikerne har virkemidler for å skape et godt næringsklima. Gjennom en smidig og forutsigbar forvaltning av regelverket, arealplanlegging, infrastruktur, lave lokale skatter og avgifter kan det skapes en målrettet næringspolitikk med gode rammevilkår.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Last ned vårt program her