Trygghet for fremtiden

Norge står overfor flere store utfordringer. Flere eldre og lavere oljeinntekter setter velferdsmodellen vår under press. Temperaturen på kloden stiger og vi må kutte utslippene raskere enn i dag. Politi og forsvar må moderniseres fordi tryggheten vår trues av ny kriminalitet og nye trusler. Mange er bekymret på hvordan vil fremtiden vil se ut.

Høyre har oppnådd gode resultater i regjering. Nå ser vi frem mot 2025. Vi skal nå finne løsningene på Norges utfordringer og hvordan vi skal skape et bærekraftig velferdssamfunn. Du og din familie skal oppleve trygghet for fremtiden. Vi har ikke alle svarene i dag. Derfor går vi nå i gang med jakten på nye ideer og bedre løsninger.

Utfordringer vi skal løse fremover:

Slik kan du bidra!

Du tenker kanskje nå: Hva er Høyres løsninger? Vi kunne skrevet mye om hva vi er stolte av å ha gjort for Norge, men vi ønsker å se fremover. Hvilke svar bør et konservativt parti ha på utfordringene vi står overfor?

Partiets 30 000 medlemmer og 2000 folkevalgte vil diskutere disse utfordringene fremover. Vi skal utvikle ny politikk og sette blant annet disse problemstillingene på agendaen.

Vi har tro på at vi vil finne gode løsninger basert på kunnskap og Høyres verdier. Vårt mål er at folk om 50 år skal se seg tilbake og tenke: Det de gjorde på 20-tallet var fremsynt.

For å finne svarene trenger vi din hjelp! Meld deg inn i Høyre eller send dine innspill til Høyres programkomité her

Og dersom du likevel ønsker å lese mer om hva Høyre har gjort til nå og hvilke resultater vi har oppnådd, kan du lese korte nettartikler her