Hvordan kutte utslippene, ikke utviklingen?
Vår oppgave er å sikre at våre barn og barnebarn trygt kan leve på en klode hvor klima er ivaretatt, samtidig som velferden opprettholdes.

Vi må nær halvere utslippene på ti år*

Oljen har gitt oss en rikdom resten av verden misunner oss. Disse inntektene vil etter hvert gå ned, mens utgiftene til velferd vil gå opp som følge av flere eldre. På samme måte som våre forgjengere la grunnlaget for velferden vår for 50 år siden, må vi nå stake ut en ny kurs for fremtidige generasjoner. En kurs som sikrer at folk har gode jobber å leve av og som betaler for vårt velferdssamfunn.


*Gjelder ikke-kvotepliktig sektor. Regjeringen har vedtatt sammen med EU å kutte klimagassutslipp fra kvotepliktig sektor med 43 prosent i 2030, sammenlignet med 2005. Innenfor ikke-kvotepliktig sektor er målet 45 prosent reduksjon i 2030, sammenlignet med 2005. Videre vil regjeringen jobbe for at EU skal øke sitt samlede ambisjonsnivå til 55 %, opp fra 40 %. Får vi til det, vil også Norges mål øke. På lengre sikt vil Høyre og regjeringen gjøre Norge til et lavutslippssamfunn i 2050, hvor klimagassutslippene er redusert med 90-95 %.

Utfordringer fremover1. Hvordan kutte utslippene, uten at folk mister jobben og velferden?

Det er ikke vanskelig å kutte utslipp - det er bare å skru av alt som forurenser. Det vanskelige er å kutte utslipp samtidig som vi skaper nye jobber og beholder velferden. Vi må tenke nytt og finne smarte måter å kutte utslippene på.

Klimautfordringen er også en mulighet for norske bedrifter til å skape nye teknologier som de kan eksportere. Ved å ligge i forkant kan det vi tar i bruk først i Norge, bli klimateknologi som hele verden etterspør. Da må vi ha en klimapolitikk som spiller på lag på næringslivet, ikke forsøker å kvele næringslivet med nye krav og begrensninger.


2. Vi må kutte utslipp, ikke flytte utslipp

Hvis politikken vår bare fører til at utslipp i Norge flyttes til et annet land har vi knapt gjort noe for klimaet. Derfor er det så viktig at samtidig som vi gjennomfører kraftfulle klimatiltak i Norge, har vi forpliktende samarbeid med andre land om å nå felles utslippsmål.

Hvis ikke risikerer vi at norsk industri flagger ut, at jobber forsvinner, velferden forvitrer, og at de globale utslippene forblir like høye. Samtidig kan det være bedre for verden at produkter produseres i Norge med ren energi, enn andre steder som ikke har det.

Norge kan ikke gjøre alt selv. Vi må bruke våre internasjonale samarbeid til å fremme utslippskutt over hele verden. Utfordringen er å få til det på en effektiv måte.


3. Vi må få med oss folk og gjøre det lønnsomt å være miljøvennlig

Vi må ta hensyn til at ikke alle har råd til å kjøpe seg en ny elbil - og vi skal ikke tilbake til hest og kjerre. Det hjelper å øke avgiftene på det som slipper ut, men vi kan ikke gjøre det så raskt og så mye at det rammer usosialt.

Skal vi få med oss folk på en grønn omstilling, må det være enkelt og lønnsomt å ta klimavennlige valg, uansett hvor i landet du bor. Vi skal sikre grønn vekst, ikke null vekst.

Høyres utgangspunkt er at vi skal føre en klimapolitikk som gjør at selv klimaskeptikere har lyst til å ta grønne valg fordi det lønner seg. Skal vi nå klimamålene må alle være med på å dra lasset. Hva bør være Høyres nye løsninger for å kutte utslipp?


Gi dine innspill!

Høyre vil jobbe for en effektiv klimapolitikk som kutter utslipp, samtidig som vi tar vare på velferden og jobbene. Vi skal bruke alle våre krefter på å finne svarene. Men vi vil ha dine innspill. Gi dine innspill her


Og skulle du være nysgjerrig på hva vi allerede har gjort i klimapolitikken, kan du trykke her


Tilbake til hovedside