Hvordan sikrer vi trygghet i en urolig verden?

De siste årene har verden blitt mindre. Vi har kjent sterkere på frykten for terrorangrep, sett groteske eksempler på seksuelle overgrep mot barn og unge på nett og at barn ned i 11-årsalderen rekrutteres til voldelige gjenger. Trusselbildet er endret. Vår oppgave er å sikre at du og dine er trygge, om det er på nett eller hjemme.

Vi må ha løsninger for din og min trygghet

Norge skal være et trygt land å bo i. Det er den viktigste oppgaven til et samfunn. Krig, terror og kriminalitet skal ikke få ødelegge verdens beste samfunn. Norge er trygt, men trusselbildet er i endring. Under kan du lese noen av utfordringene som Høyre vil løse, slik at du og dine kan sove trygt om natta.

Utfordringer fremover:1. De kriminelle flytter fra gata og inn på gutte- og jenterommet

I det skjulte foregår det seksuelle overgrep, utpressing og salg av narkotika rett inn på smarttelefonene til folk. Tradisjonell vinningskriminalitet har gått ned med 36 prosent. Overgrep mot barn har økt med 160 prosent. Telenors filter for overgrepsbilder slår inn 15 000 ganger daglig. Altfor mange unge har opplevd å få intime bilder spredt på nett mot sin vilje.

Digital kriminalitet rammer ikke bare barna våre. Det rammer Norge. Vi opplever stadig mer sofistikerte angrep på vår kritiske digital infrastruktur. Blant annet har norske redningshelikoptre i Nord-Norge opplevd å få sine GPS-signaler forstyrret, noe som rammer beredskapen vi er avhengige av.


2. Terrorfaren på norsk jord har økt

Politiets sikkerhetstjeneste vurderer det som mulig at ekstreme islamister vil prøve å utføre terrorangrep i Norge eller mot norske mål i utlandet. Terror kan skje når som helst og hvor som helst. Vi vil sikre at politiet og forsvaret har de ressursene de trenger for å forebygge og håndtere terror.


3. Norges posisjon i verden er under press

Norge er et lite land som er avhengig av at internasjonalt samarbeid og rettsorden fungerer. I dag ser vi at stadig flere land trekker seg tilbake fra forpliktende, internasjonalt samarbeid, innenfor spørsmål som handel, nedrustning og alliansebygging.

Uten samarbeid står de små nasjoner sårbare tilbake mellom de store lands maktkamp. Hvordan skal vi sikre at Norges interesser ivaretas i en verden hvor Kina bygger verdens største maritime flåte, vårt naboland Russland moderniserer forsvaret og hvor vi har sett gjentatte forsøk på å forstyrre våre sårbare demokratier ved bruk av falske nyheter og hybridkrigføring?


Gi dine innspill!

Frie liv bygges på at vi kan leve trygt. Derfor vil din trygghet alltid settes først av Høyre. Men vi har ikke alle svarene på de store endringene som skjer i kriminalitets- og trusselbildet.

Derfor trenger vi din hjelp. Bli medlem eller send dine innspill her.
Tilbake til hovedside