7. kandidat Lotte Holthe Kjesbu

Bli bedre kjent med Høyres 7. kandidat i Verdal, Lotte Holthe Kjesbu

Lotte Holthe Kjesbu er 20 år og er 7. kandidat for Verdal Høyre. Hun er vokst opp og har adresse på Stekke.

Lotte begynner nå på sitt siste år på studiet barnevernspedagog, og jobber i tillegg på barneskole.

Dermed er barns oppvekstvilkår og barnets beste noe som står sterkt for henne, og noe hun jobber mye for. Lotte vil gjerne være stemmen til de som ikke kan ytre seg selv.

En verdig eldreomsorg, en skole hvor alle får nådd sine mål og et bredt kulturliv er også noe hun brenner for.

Noe av det Lotte setter mest pris på med å vokse opp i Verdal, er at hun har fått mulighet til å utfolde seg gjennom sang og teater. Lotte ønsker at det fantastiske kulturlivet Verdal har skal få fortsette å utvikle seg.

Lotte ser gjerne at du setter et kryss ved navnet hennes hvis du ønsker henne som din kandidat i det kommende kommunestyret