9. kandidat Maren Aasan

Bli bedre kjent med Høyres 9. kandidat i Verdal, Maren Aasan

Maren Aasan er 20 år gammel og Høyres 9. kandidat i Verdal. Hun har vokst opp i boligfeltet Forbregd Lein og på Garpa på Verdalsøra. Hun studerer nå Rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, samtidig som hun jobber deltid med kommunikasjon for Høyres Stortingsgruppe.

I tillegg til å være kandidat til kommunestyret er Maren også 10. kandidat for Høyre til fylkestinget. Hun er tidligere leder av Nord-Trøndelag Unge Høyre, og har sittet blant annet i nominasjonskomiteen til fylkesstingsvalget og i styret til Nord-Trøndelag Høyre. Våren 2015 deltok Maren på Unge Høyres Elitekurs, som er det fremste skoleringstilbudet til unge talenter i partiet.

På fritiden liker Maren å være med venner og familie, se en bra tv-serie og å reise.

Maren sin hjertesak er kunnskap i skolen, og hun mener at en god skole er en skole som gir muligheter for alle, uavhengig av sosial og etnisk bakgrunn, kjønn og bosted. Her er tre av områdene i skolepolitikken Maren er opptatt av:

Etter- og videreutdanning av lærere

Lærerne er skolens viktigste ressurs. For å utvikle skolene i Verdal videre må vi derfor tiltrekke oss de beste lærerne og de dyktigste rektorene gjennom å tilby utfordrende arbeidsoppgaver, gode arbeids- og lønnsbetingelser og muligheter til etter- og videreutdanning.

Nivåvalg i basisfagene

For at alle elever skal få muligheten til å nå sitt potensial, er det viktig at de får muligheten til å lære i sitt eget tempo. Ved å tilrettelegge undervisningen for hver enkelt, og ha nivåvalg i basisfagene norsk, matematikk og engelsk, kan elevene lære på sitt eget nivå. Maren hadde selv muligheten til nivåvalg i matematikk da hun var elev ved Vuku Oppvekstsenter, og ønsker å gi alle elever i Verdal rett til nivåvalg i undervisningen i basisfagene norsk, engelsk og matematikk.

Tidlig innsats

«Tidlig innsats» er viktig i arbeidet med barn og unge. Språktrening er en viktig del av dette arbeidet for å sikre at alle barn har et best mulig utgangspunkt når de begynner på skolen. Språk er en helt grunnleggende ferdighet for å få seg venner, bygge relasjoner og for å følge undervisningen. Det er viktig å gi nødvendig hjelp til barn som har svake språkferdigheter og stille krav om norskferdigheter for barnehagen.