Nord Universitet som samfunnsaktør

Universitetene våre har en viktig rolle som samfunnsutviklere, de har et ansvar for å spile på lag med samfunnet rundt seg og opptre forutsigbart i partnerskapet. De har fått bestilling på å levere kompetanse som regionen og næringslivet trenger. Finansieringen er styrket de siste årene med borgerlig regjering, med en realvekst på 13%, en økning i rammene på 10,7 mrd kr.

Nord Universitet må også i fremtida levere den arbeidskraften som regionen vår trenger. Den såkalte «lakseeffekten» er kjent – det er mye større sannsynlighet for at nyutdannede velger å jobbe i et område der de kommer fra, enn det er å få folk uten tilknytning til å flytte til distriktene for å jobbe. Det er en av grunnene til at NTNU og Helse Nord-Trøndelag nå samarbeider om desentralisert legeutdanning i Levanger. Det samme gjøres i Finnmark.

Vi trenger sykepleiere i hele fylket vårt også i fremtiden. Allerede er det sykepleiermangel, store og små kommuner i hele fylket sliter med rekruttering. Vi trenger flere dyktige sykepleiere til å jobbe både på sykehusene våre og i kommunehelsetjenesten. Mange av dem må utdannes desentralisert hvis vi skal få dem til å jobbe i distriktene etterpå. Å bygge opp og utvikle helsefagutdanningene i Namsos har vært en kontinuerlig prosess i 80 år, siden oppstart i 1939. Det er svært vanskelig å flytte fagmiljø, og samtidig bevare kvaliteten. Fagmiljøet består ikke bare av arbeidsplasser, men av blant annet kultur, samarbeidsstrukturer og nettverk. Flytting av helsefagutdanningene fra Namsos vil være svært uheldig for både kommunene og sykehusene i vår region, spesielt Namdalen.

Steinkjer er administrasjonssenter for nye Trøndelag. Fylket har tatt beslutningen, og staten har fulgt opp ved å legge fylkesmannsembetet i Trøndelag og en rekke kompetansearbeidsplasser til Steinkjer, blant annet landbruksdirektoratet, NIBIO og NAV. Det er helt naturlig å ha utdanning innen administrasjon og økonomi der også i fremtida, fordi dette er hele nordre Trøndelags næringscampus! Steinkjer kommune har investert omlag en halv milliard kroner i InnoCamp for å legge til rette for universitetet, og for å stimulere til flerfaglighet og økt samarbeid med næringslivet. Slikt samarbeid trenger vi mer av fremover, når vi skal finne og utvikle nye ideer til hva vi skal leve av i fremtida. Kommunen har tatt et stort ansvar og investering, blant annet i spesialrom til mediestudiene. Da er det uforståelig at Nord nå vil trekke seg ut av partnerskapet i denne storsatsningen.

Skuespillerutdanningen i Verdal ble lokalisert ved Tindved kulturhage i Verdal, nettopp for å spille på lag med det sterke teater- og kulturlivet i kommunen. I det som Trøndelag fylkeskommune har vedtatt som kulturkvartalet Verdal, er skuespillerutdanningen i umiddelbar nærhet til det nye teaterhuset Turnéteatret Trøndelag, de kreative næringene ved næringshagen Brikken, kulturkontoret til Verdal kommune, ungdomshuset Panzer, kino og bibliotek. Nærheten legger til rette for et godt kulturfaglig samarbeid mellom aktørene. Vi vil gjenta regissør Arnulf Hagas budskap: Plassering av skuespillerutdanningen må være der det lages teater.

Alle gode krefter må nå sammen si klart ifra om konsekvensene av rektors forslag til ny studiestruktur. Vi i Høyre vil gi et tydelig signal til styret i Nord Universitet om at de må ta sitt helhetlige samfunnsansvar på alvor.

Amund Lein, Namsos Høyre
Christine Agdestein, Steinkjer Høyre
Silje H. Sjøvold, Verdal Høyre