Vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner er et stort samfunnsproblem. Årlig utsettes 150.000 mennesker i Norge for vold i nære relasjoner.

Gratulerer med kvinnedagen. Om noen fortsatt skulle tvile på at kvinnedagen trengs, så tenk over følgende:
  • 1 av 10 kvinner har blitt voldtatt.
  • 8 prosent lever i forhold preget av grov vold.
  • Årlig bor det rundt 2000 på krisesenter.
  • Hvert 4. drap i Norge er partnerdrap.
Vold i nære relasjoner er et stort samfunnsproblem. Årlig utsettes 150.000 mennesker i Norge for vold i nære relasjoner. Av disse er 2 av 3 kvinner, og 3 av 4 siktede for vold i nære relasjoner er menn. 1 av 10 norske barn har vært vitne til vold i hjemmet i oppveksten. For et barn er det å være vitne til vold like skadelig som å bli utsatt for vold.

Partnervold skjer ikke bare i voksne relasjoner. I den europeiske studien, STIR, har 4500 skoleungdommer i alderen 13-17 år fortalt om deres erfaringer med fysisk, psykisk, seksuell og digital vold i kjæresteforhold. 1000 av disse ungdommene var norske. De norske funnene viser at:
  • 18 prosent av jentene og 8 prosent av guttene har blitt utsatt for fysisk vold fra en kjæreste.
  • 28 prosent av jentene og 9 prosent av guttene var blitt utsatt for seksuelle overgrep.
  • 32 prosent av jentene og 19 prosent av guttene hadde vært offer for psykisk vold.
  • 38 prosent av jentene og 20 prosent av guttene oppgir at de har opplevd digital vold.
Vold er ikke bare handlinger som etterlater synlige merker. Vold er mer enn det. Jeg er kjent med historier hvor kvinnen i et usunt forhold har sagt at «jeg håper at han slår meg, for da har jeg et synlig bevis på at jeg blir behandlet dårlig.» Den dårlige behandlingen er psykisk vold. All vold er ulovlig, enten den er fysisk eller psykisk. I mange tilfeller opplever den utsatte begge deler.

Det trengs mer samfunnskunnskap om hva vold i nære relasjoner egentlig er. Som en del av regjeringens innsats for å forebygge vold i nære relasjoner, har nettsiden dinutvei.no blitt etablert. På nettsiden står det: «Hvis du opplever at en du står nær får deg til å føle deg redd, kanskje får deg til å gjøre ting du ikke vil, hindrer deg i å leve livet ditt slik du ønsker, eller snakker nedsettende om deg, så er det også vold, selv om det ikke etterlater synlige merker.» Nettsiden har også oversikt over ulike former for vold, og veiledning til hvordan man kan søke hjelp.

Når volden utøves av en person som man i utgangspunktet søker kjærlighet og trygghet i, kan det være vanskelig å erkjenne at dette er vold. Veien ut av et slikt forhold er en krevende prosess. Å anmelde forholdene er også en lang vei å gå. Å øke oppmerksomhet mot vold i nære relasjoner bidrar til å fjerne tausheten, skammen og skylden som voldsutsatte påføres.

Ikke minst bidrar økt åpenhet til flere anmeldelser. Det har vært en enorm økning i antall anmeldelser av familievold og voldtekt de siste fire årene. Voldtektssaker har en økning på 66 prosent og familievold på omtrent 35 prosent. Kripos mener at økt åpenhet omkring temaet med blant annet ulike former for kampanjer, gjør at flere velger å anmelde.

Med flere volds- og voldtektssaker på politiets bord, er det et økt behov for mer politiressurser. Politiet i Verdal og Levanger har bygd opp sterkere fagmiljøer med flere politifolk som jobber med å forebygge og avdekke vold i nære relasjoner og datakriminalitet – herunder digital vold og seksuelle overgrep over nett – på Innherred.

Derfor blir jeg opprørt når lokalpolitikere fremstiller det som at politiet i Verdal og Levanger «tømmes for tjenester» fordi passutstedelsen er flyttet til Steinkjer. Å få utstedt pass er noe vi gjør hvert tiende år, dermed kan vi leve med en 30 minutters tur til Steinkjer for å få pass. Men mennesker som blir utsatt for vold og overgrep, kan ikke leve med å ikke få hjelp når de trenger det.

Derfor er jeg glad for at politiets ressurser retter seg mot dem som trenger et operativt og faglig dyktig politi aller mest. Bevilgningene til politiet har aldri vært så store, og de øker hvert år. Kampen for oss lokalpolitikere bør heller stå på at en større del av bevilgningene tilfaller politiet i Verdal og Levanger til å ansette flere politifolk her. Det er det aller viktigste for innbyggernes trygghet.

Like viktig er det å sørge med et godt hjelpetilbud til voldsutsatte, enten det er hos krisesenteret, fastlegen, helsestasjonen, barnevernet, familievernkontoret, psykologhjelp, juridisk hjelp eller hjelp knyttet til sikkerhet og praktiske utfordringer.

Ingen skal måtte oppleve vold. Ingen fortjener å bli utsatt for psykisk og fysisk mishandling. Det er aldri den voldsutsattes feil.

Silje Heggdal Sjøvold
Varaordfører (H) i Verdal
Nestleder i Trøndelag Høyres kvinneforum