Vår visjon

Vest-Agder Høyre vil jobbe for at innbyggerne i fylket får forutsigbare rammer, trygge oppvekstsvilkår, et tilfredsstillende og godt utbygd helsetilbud og frihet til selv å kunne velge hva slags tilbud som passer best for en selv og sine nærmeste.

Våre hovedsaker

Klima, areal og miljø

Vest-Agder er et fylke med en stor andel av innbyggerne bosatt nær kysten. Endringer i klima vil påvirke vårt fylke i stor grad. Høyre vil prioritere klimatiltak som gir størst mulig positiv effekt på klimaet i forhold til kostnadene.

Det gode liv

Det gode liv Høyre vil jobbe for et levedyktig og voksende næringsliv på Sørlandet. Høyre er opptatt av å lage gode rammer for vekst og utvikling for alle deler av næringslivet. Det er politikernes ansvar å utforme langsiktige og gjennomtenkte rammer.

Kvalitet i utdanning

Vest-Agder Høyre har en ambisjon om at kvalitet i utdanningen skal være den sentrale og bærende tanken i skolen. Samtidig skal høyreskolen gi like muligheter for alle, og være den viktigste arenaen for sosial utjevning.

Kommunikasjon

Vest-Agder Høyre mener det er behov for økte bevilgninger til investeringer og vedlikehold, helhetlige løsninger for planlegging, bygging og finansiering av veiutbyggingsprosjekter. Vest-Agder Høyre vil ha miljøvennlig kollektivtrafikk som alternativ til privatbilen.

Se vår politikk
Terje Damman, Ordfører, Vest-Agder
Terje Damman
Ordfører, Vest-Agder

Vest-Agder fylke

Kontakt

Harald Furre
Telefon: +4798281890
Postboks 561, Kongens Gate 29
4610 KRISTIANSAND S

Send oss en e-post

Aktuelt

Et utdanningssystem i ubalanse

I disse dager strømmer tusenvis av nye studenter til våre høyskoler og universiteter. De siste tiårene har antall studenter hatt...

Ny æra for Mandalsregionen

Regjeringen leverer til Sørlandet og Mandalsregionen. Det er helt klart når nå statsbudsjettet for kommende år er lagt fram. ...

Våre folk