Vår visjon

Vest-Agder Høyre vil jobbe for at innbyggerne i fylket får forutsigbare rammer, trygge oppvekstsvilkår, et tilfredsstillende og godt utbygd helsetilbud og frihet til selv å kunne velge hva slags tilbud som passer best for en selv og sine nærmeste.

Våre hovedsaker

Klima, areal og miljø

Vest-Agder er et fylke med en stor andel av innbyggerne bosatt nær kysten. Endringer i klima vil påvirke vårt fylke i stor grad. Høyre vil prioritere klimatiltak som gir størst mulig positiv effekt på klimaet i forhold til kostnadene.

Det gode liv

Det gode liv Høyre vil jobbe for et levedyktig og voksende næringsliv på Sørlandet. Høyre er opptatt av å lage gode rammer for vekst og utvikling for alle deler av næringslivet. Det er politikernes ansvar å utforme langsiktige og gjennomtenkte rammer.

Kvalitet i utdanning

Vest-Agder Høyre har en ambisjon om at kvalitet i utdanningen skal være den sentrale og bærende tanken i skolen. Samtidig skal høyreskolen gi like muligheter for alle, og være den viktigste arenaen for sosial utjevning.

Kommunikasjon

Vest-Agder Høyre mener det er behov for økte bevilgninger til investeringer og vedlikehold, helhetlige løsninger for planlegging, bygging og finansiering av veiutbyggingsprosjekter. Vest-Agder Høyre vil ha miljøvennlig kollektivtrafikk som alternativ til privatbilen.

Se vår politikk
Terje Damman, Ordfører, Vest-Agder
Terje Damman
Ordfører, Vest-Agder

Vest-Agder fylke

Kontakt

Harald Furre
Leder
Telefon: +4798281890

Jannecke Beyer Guttormsen
Fylkessekretær
Telefon: 97502012

Send oss en e-post

Aktuelt

Mer fisk, mindre byråkrati

Bilde: Getty Images For å forenkle fiskerinæringen og sikre vekst i norske kystdistrikter, fjerner regjeringen nå plikt til...

Kalender

25 feb

Ideologikonferanse med statssekretær Paul Chaffey

Sted: Utsikten hotell, Kvinesdal
Dato: 25. feb 2017
Tid: 12:00
09 mar

Landsmøte 9. - 12. mars

Sted: Thon Congress Gardermoen
Dato: 09. mar 2017
Tid: 12:00
Se hele kalenderen

Våre folk