Kontakt

Adresse


4540 ÅSERAL

Våre folk

Se våre politikere

Om Åseral Høgre

Åseral Høgre ledes av Leif Rune Reiersdal

Åseral Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen fremtid basert på respekt for andre og for fellesskapet.