Politikk

Vi vil videreutvikle kommunen i takt med samfunnsutviklingen og innbyggernes behov,

Høyres hjertesaker

Helse og omsorg

Skole og forskning

Utenriks, forsvar og beredskap

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram