Politikk

Vi vil videreutvikle kommunen i takt med samfunnsutviklingen og innbyggernes behov,

Høyres hjertesaker

Skape flere jobber

Skole og forskning

Helse og omsorg

Utenriks, forsvar og beredskap

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram