3.kandidat Mathias Bernander

Vi vinner frem for vår landsdel når vi forteller historien om det innovative, omstillingsdyktige og kunnskapsrike Sørlandet som med vår unike, geografiske beliggenhet, fungere som Norges port til Europa.

Navn: Mathias Bernander
Bosted: Kristiansand
Født: 1989
Sivilstatus: Kommunikasjons-/samfunnskontakt

Hjertesaker:
— En effektiv infrastruktur til det beste for næringslivet, og for at du skal komme raskere frem og tryggere hjem. 
En positiv næringsvennlig politikk, preget av JA-holdning
En ambisiøs klimapolitikk som skaper verdier og vekst i næringslivet


"Jeg vil at du skal være min sjef, og jeg ønsker å komme på Stortinget for å jobbe for sakene våre velgere er opptatt av!"