4.kandidat Benedichte Limmesand Hellestøl

For meg handler politikk om å jobbe for et samfunn som tydelig viser at det er behov for alle, og at alle mennesker er like mye verdt.

Navn: Benedichte Limmesand Hellestøl
Bosted: Lyngdal
Født: 1987
Sivilstatus: Gift

Hjertesaker:
— Et likestilt samfunn med skoleløp som utjevner sosiale forskjeller
Tidlig innsats i skolen og nulltoleranse for mobbing
Økt rettssikkerhet for alle
Styrke behandlingstilbudet innen psykisk helse
Sikre eldre en verdig alderdom, hvor de selv kan leve livet slik de selv ønsker


"For meg handler politikk om å hjelpe og være tilstede for andre. Spesielt de som trenger det mest!"