Foto: Colourbox.com

Biblioteket - vårt nye treffsted

Vi har alle et minne om når vi var i biblioteket så skulle det være stille, veldig stille. Og glemte en seg så fikk en gjerne et skarpt blikk gjerne etterfulgt med et «hysj».

De tidene er forbi, ikke det at det også i dag kan finnes stille rom i biblioteket hvor en kan sitte uforstyrret og fordype seg i et eller annet tema, gjøre lekser eller rett og slett bare ha en stille stund for seg selv, til nå også å kunne bruke biblioteket aktivt.

Bibliotekene er inne i en stor endringsprosess. Dette som en del i å videreutvikle tilbudet i bibliotekene. Men det har også skjedd en lovendring for drøyt halvannet år siden, hvor den viktigste endringen var at nå skal folkebibliotekene drive med aktiv formidling og være "en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt."

Hva betyr så dette? Egentlig så innebærer dette at nå kan bibliotekene brukes til det aller meste. Det er i grunn bare fantasien som er den begrensende faktor. Det kan arrangeres eventyrstund for de minste og fortellerstund for eldre barn. Disse kan varieres både i form og innhold. Det kan holdes bokbad, lesesirkler og diskusjonsforum. Forfattere kan komme og snakke om sitt forfatterskap. En kan ha et bredere kulturtilbud og arrangere utstillinger. Eller en kan la ulike lag og foreninger holde temakvelder. En kan ha kurs og konkurranser, quiz og andre spørrespill. Det kan holdes kurs innen slektsgranskning, kultur- og historiegranskning, kurs innen ulike gamle håndtverkstradisjoner og det kan arrangeres strikkekvelder, mat- og vinhistorie og mye, mye mer. Det kan sågar arrangeres kvelder med musikk og allsang og kanskje også dans om det er plass for det.

Bibliotekene kan bli vårt nye treffsted hvor det er naturlig å stikke innom for en prat, møte kjentfolk, få påfyll av aktuelle samfunnstemaer eller litterære temaer. Her finnes alle muligheter for å få til lokal tilpasset aktivitet.

Bibliotekene må bare tørre å ta nye i bruk nye og utradisjonelle arrangementer.

Selvfølgelig skal bibliotekene fortsatt låne ut bøker, lydbøker, e-bøker, aviser, film og musikk, slik som vi kjenner bibliotekene har gjort gjennom lang tid. Det skal stilles krav til at bibliotekene skal ha en aktiv formidling av bøkene. Her kan en også utvide tilbudet sitt med nye måter å formidle kunnskap på i praksis og utvide rommet mellom skolen og biblioteket. Finne nye brukergrupper ved å inngå ordninger i samarbeid sykehjem, dagsentre, rehabiliteringssentre og bofellesskap i biblioteket sitt nærområde.

 

Med ny teknologi kan en også utvide bibliotekene til å bli døgnåpne tilbud.

Det er fylkeskommunen, gjennom fylkesbiblioteket, som har ansvar for folkebibliotekene.

Vest-Agder Høyre vil styrke bibliotektjenesten og legge til rette for at samarbeid med lokale bibliotek styrkes. Vest-Agder Høyre er svært positive til at bibliotekene utvikler seg til lokale kulturarenaer med et godt, bredt og variert tilbud til befolkningen.