Flere lærlingeplasser kommer, og  vi trenger enda flere

Det gjøres et grundig arbeid for å styrke yrkesfagene. Mye er gjort, men mye gjenstår.
Det er derfor hyggelig å vite at Birte Simonsen i gårsdagens innlegg signaliserer at MdG er med på laget for å holde trykket på økte lærlingeplasser oppe. Men der Simonsen ønsker, leverer Høyre. Nasjonalt, regionalt og lokalt. På nasjonalt plan har regjeringen økt lærlingtilskuddet slik at det skal bli lettere og mer lønnsomt å etablere lærlingeplasser. Lokalt presser Høyre stadig på for å etablere flere læreplasser. Som et ledd i dette arbeidet har  antall fylkeskommunale lærlinger økt fra andre halvår 2015 til 45.  Det er 10 plasser mer enn i 2014. Da fylkestinget vedtok føringer i forhold til budsjettering for 2016 var også lærlinger i fokus. Vi har lagt inn bestilling på ytterligere økning. I tillegg tar kommunene sin del av ansvaret hvor det er et mål at hver kommune har 3 plasser pr. 1000 innbyggere. Da har vi passert KS sin egen målsetting.

Lærlingeplasser er viktig av spesielt to grunner. Den første og viktigste grunnen er at elevene kan få en visshet om at de kan fullføre det studiet de har begynt på. Vi har bruk for dyktige fagarbeidere, og vi har et ansvar for å levere et komplett tilbud til de elevene som tar på seg dette arbeidet. Den andre grunnen er at lærlingeplasser er grunnleggende for å nå vårt mål om fullføring i videregående opplæring. Dessverre velger mange elever å avslutte sin utdanning når lærlingeplassene er for få. Det taper alle på.

Våre ungdommer skal tas på alvor. Vi skal lage en skole som fullt ut forbereder unge til et fremtidig arbeidsliv. Å satse på yrkesfag skal være  et godt og fremtidsrettet valg. Vi skal gjøre yrkesfagene så gode som mulige ved å tilpasse fagene til hva arbeidsmarkedet etterspør. Vi skal lage undervisningsplaner som er tilpasset fagområdet eleven velger. Vi skal sørge for gode lærere og skoler som har det nødvendige utstyr og maskiner slik at elevene er forberedt når yrkeslivet  kommer. Samtidig er det viktig å ha lærlingeplasser klar når elevene kommer og skal ut i lære. Arbeidet for å få flere lærlingeplasser har vi startet, og det arbeidet ønsker vi å fortsette. Til det trenger Høyre ei sterk gruppe i fylkestinget som kan drive og fullføre arbeidet vi har startet.