Foto: Colourbox.com

Fra stønad til arbeidsliv

Psykiske helseutfordringer har blitt en viktig årsak til sykefravær og frafall fra arbeidslivet. Høyre vil iverksette tiltak for å gjøre det enklere å være delvis i arbeid i perioder med psykisk sykdom, og på den måten unngå varig uførhet.

Psykiske helseutfordringer har blitt en viktig årsak til sykefravær og frafall fra arbeidslivet. Høyre vil iverksette tiltak for å gjøre det enklere å være delvis i arbeid i perioder med psykisk sykdom, og på den måten unngå varig uførhet.

Statistikk fra NAV viser skremmende tall om at det er blitt 4.555 flere uføre under 35 år i Norge i løpet av de tre siste årene. Vi som politikere må trø til for å finne løsninger som kan fungere ved å sikre at tiltaksleverandører til NAV leverer et bedre resultater enn i dag, gjennom blant annet å stille tydeligere krav.

Vi må også kunne sette krav til at NAV behandler saker raskere enn i dag, og at de tar i bruk alle krefter for å gi flere som har falt utenfor arbeidslivet, en ny sjanse til å stå i arbeid. Flere må gå fra stønad og over i arbeidslivet.

Vi ønsker at NAV, i samarbeid med næringen i kommunen, fungere mer likt som et bemanningsbyrå (slik som i Kristiansand) - slik at arbeidsgivere kan gå inn og håndplukke arbeidstakere istedenfor å få 1000 søkere via finn.no.

Kravene til etaten må bli mer tydelige, og gode resultater må belønnes - samtidig som at kontakten med næringslivet styrkes. Vi i Songdalen Høyre vil at man skal finne en effektiv måte, og bruke ressursene mer effektivt, får å få folk fra stønad til arbeid.