Foto: Colourbox

Høyre Skaper, Ap vedtar

Lærlinger har lenge vært en hjertesak for Høyre. Flere lærlingeplasser handler om å gi unge mennesker en mulighet til å fullføre en utdanning som er verdifull for samfunnet. 

Derfor har vi lenge jobbet for å øke antallet lærlingeplasser i det offentlige, og regjeringen gjør det lettere og mer attraktivt å ansette lærlinger i privat sektor.


I sitt innlegg 21.  juli sier Randi Øverland at Arbeiderpartiet aldri har foreslått å vedta lærlingeplasser i privat sektor. Men hvis de skal garantere lærlingeplass til alle, hvordan skal de kunne garantere lærlingeplasser til snekkerne, rørleggerne og elektrikerne hvis de ikke samtidig vedtar at private bedrifter skal ta inn flere av dem?


Det er bra at Arbeiderpartiet har funnet et engasjement for lærlinger, for om vi skal sikre elevene  lærlingeplass trenger vi en felles innsats, men Øverland har nok misforstått situasjonen hvis hun tror fylkeskommunen kan fikse alle lærlingeplasser. Hadde det bare vært så vel. I fylkeskommunen tar vi inn IT-lærlinger, kontorlærlinger, resepsjonistlærlinger. I kommunene har de helsefagarbeidere, barne- og ungdomsarbeidere, kokker etc. . Høyre vil jobbe for flere lærlingeplasser i hele offentlige apparatet. Fylkeskommunen tar ansvar, kommunene tar ansvar. Statlig sektor henger etter på dette feltet.  Dersom Arbeiderpartiet og Randi Øverland vil hjelpe oss med å åpne den døren,  er det veldig positivt. Universitet i Agder bl.a. har et stort potensiale her. Antall lærlingeplasser kan telles på under en hånd på en arbeidsplass omtrent på størrelse med fylkeskommunens egen.  Sykehusene bør også ha et potensiale for flere plasser.  


I Høyre jobber vi for at lærlingeplasser skal skapes. Derfor har regjeringen økt lærlingtilskuddet tre ganger og det er nå billigere å ansette lærlinger. Derfor presser Høyre på i kommuner og fylker for at det offentlige skal ta sin del av ansvaret. Derfor setter vi krav til bedriftene som bygger for det offentlige at de også ansetter lærlinger. Dette er konkrete tiltak som hjelper fordi det skaper lærlingeplasser der ute. De vedtas ikke her inne.


Randi Øverland må forklare hvordan hun kan garantere lærlingeplasser for snekkere, elektrikere og rørleggere i privat sektor. “Ja tenke det; ønske det; ville det med; men gjøre det! Arbeiderpartiet kan tenke at de vil garantere lærlingeplasser. De kan ønske og de kan ville det, men de kan ikke gjøre det for lærlingeplasser må skapes, de kan ikke vedtas.